Palvelemme tänään

Lajitteluasemat

Juankoski 14–18 10–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Juuka 14–18 13–17 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Kaavi 14–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Karttula 14–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Konnevesi 14–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Kuopio 10–18 10–18 10–18 10–18 10–18 15.5.2021 9–14

Kuopio, itsepalvelu 7–10, 18–21 7–10, 18–21 7–10, 18–21 7–10, 18–21 7–10, 18–21 7–21 Suljettu 5.4.2021 7-21

Lieksa 10–18 10–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Maaninka, kiertävä 3.6.2020 15.30–17.30 17.6.2020 15.30–17.30 1.7.2020 15.30–17.30 15.7.2020 15.30–17.30 29.7.2020 15.30–17.30 12.8.2020 15.30–17.30 26.8.2020 15.30–17.30 9.9.2020 15.30–17.30 23.9.2020 15.30–17.30

Nilsiä 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Nurmes 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Outokumpu 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Pieksämäki Asema avataan marraskuussa. Asema avataan marraskuussa. Asema avataan marraskuussa. 1.1.2021 Suljettu

Rautalampi 14–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Rautavaara 14–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Riistavesi 14–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Siilinjärvi 8–16 10–18 10–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Suonenjoki 10–16 12–18 12–18 10–18 10–16 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Tervo 14–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Tuusniemi 14–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Valtimo 14–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Vehmersalmi 14–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Vesanto 14–18 Suljettu Suljettu 15.5.2021 9–14

Ympäristövaikutukset- ja tarkkailu

Toteutamme jätteiden keräyksen, prosessoinnin ja hyödynnettäväksi toimittamisen ympäristöä huomioiden. Jätekeskuksen laajassa ympäristötarkkailussa seurataan vesiä, kaatopaikkakaasua, ilmanlaatua ja melua.

Jätekeskuksen vedet ja niiden tarkkailu

Kuopion jätekeskuksen alueelta tulee puhtaita pintavesiä, jätteiden käsittelyalueiden jätevesiä ja loppusijoitusalueiden suotovesiä. Käsittelyalueiden jätevedet ja loppusijoitusalueiden suotovedet johdetaan tasausaltaaseen ja siitä Kuopion Veden jätevedenpuhdistamolle. Puhtaita pintavesiä muodostuu piha- ja tiealueilla, rakennuksia katoilla puhtaiden maa- ja kiviainesten käsittely alueella ja suljettujen loppusijoitusalueiden päällä. Puhtaat pintavedet johdetaan alueen ympärysojiin.

Kuopion jätekeskuksen vesien määrään vaikuttaa sadanta. Jätevedenpuhdistamolle johdetaan jätevesiä noin 110 000 m3 vuodessa.

Jätekeskuksen ja sen ympäristön vesiä tarkkaillaan Heinälamminrinteen- ja Hepomäenalueen vesien yhteistarkkailun mukaisesti. Yhteistarkkailuun kuuluu kymmenen toiminnanharjoittajaa. Yhteistarkkailuohjelmassa on yhteensä 68 näytteenottopistettä, joista jätekeskuksen pisteitä on 33. Näytteenottopisteistä tutkitaan noin 30 eri analyysia.

Kaasun keräys ja tarkkailu

Jätetäytössä oleva orgaaninen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa ja siitä muodostuu kaatopaikkakaasua. Kaasu sisältää metaania 55 %, hiilidioksidia 40 % ja useita muita yhdisteitä. Hajuhaittoja aiheuttaa pieni määrä rikkiyhdisteitä. Jätekeskuksella on 13 ha loppusijoitusaluetta, josta suljettua aluetta on 10 ha.

Suljetun loppusijoitusalueen päälle on rakennettu tiiviit pintarakenteet. Kaasunkeräysjärjestelmä on koko alueella. Pintarakenteilla ja kaasunkeräyksellä kaatopaikkakaasu kerätään talteen, jotta sitä vapautuu mahdollisimman vähän ilmakehään.


Kaasunkeräysjärjestelmä mitataan ja säädetään kuukausittain. Kaasusta mitataan virtaus, metaani, happi, hiilidioksidi ja rikkivety. Lisäksi kahdesta kaivosta mitataan neljä kertaa vuodessa pelkistyneitä rikkiyhdisteitä.
Kaasu johdetaan Kuopion Energian Pitkälahden lämpölaitokselle. Polttoaineteho on 2,5 MW ja siitä saadaan lämpöenergiaa n. 20 000 MWh. Kaasunenergiamäärä vastaa 1 000 pientalon vuotuista energiatarvetta.

Muu ympäristötarkkailu

Jätekeskuksen ilmanlaatua ja melua tarkkaillaan alueen yhteistarkkailujen mukaisesti.
Ilmanlaadun yhteistarkkailussa jätekeskuksen osalta mitattaan Haminalahdessa haisevia rikkiyhdisteitä (TRS).  Haisevat rikkiyhdisteet kuvaavat vapautuvan kaatopaikkakaasun hajuhaittoja. Hajua aiheuttaa jätetäytössä hapettomissa oloissa tapahtuvan hajoamisen seurauksena muodostuvat rikkiyhdisteet. Tulokset päivittyvät nettiin tunnin välein. www.ilmanlaatu.fi   
Eniten melua aiheutuu jätteiden murskauksesta. Melun tarkkailun mukaan jätekeskuksen aiheuttama melu ei ole ylittänyt raja-arvoja.

Alueen haittaeläimiä vähennetään tuholaistorjuntasuunnitelman mukaisesti.