Mikä perusmaksu on ja mistä se muodostuu?

Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen vuosimaksu. Perusmaksu koostuu perusosasta ja
jätelautakuntaosasta. Perusosalla katetaan mm. vaarallisten jätteiden keräys, lajitteluasemat ja Jätekukon järjestämät ekopisteet sekä neuvonta ja viestintä. Jätelautakuntaosalla rahoitetaan yhteisen jätelautakunnan toiminta.

 

Perusmaksut 2019
€/asuinhuoneisto/vuosi

(sis. alv 24 %)

Vakituinen asunto, biojäte sekajätteisiin

36,65

Vakituinen asunto, biojäte lajitellaan*

18,65

Vapaa-ajan asunto tai lomahuoneisto

11,45

 
* Edellyttää biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia, josta on tehty kompostointi-ilmoitus Jätekukolle vähintään kuukautta ennen laskutusta.