Palvelemme tänään

Juankoski 14–18 14–18 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 13.5.2023 9–14

Juuka 14–18 13–17 Suljettu Suljettu 24.12.2024 Suljettu 29.3.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu

Kaavi 14–18 Suljettu Suljettu 1.5.2024 Suljettu 18.5.2024 14–18 26.12.2024 Suljettu

Karttula 14–18 Suljettu Suljettu 1.5.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14 25.12.2024 Suljettu

Konnevesi 14–18 Suljettu Suljettu 29.3.2024 Suljettu 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9-14

Kuopio 7–20 7–20 7–20 7–20 7–20 Itsepalvelu 7–20 Itsepalvelu 7–20 29.3.2024 Itsepalvelu 7–20 1.4.2024 Itsepalvelu 7–20 1.5.2024 Itsepalvelu 7–20 9.5.2024 Itsepalvelu 7–20 21.6.2024 Itsepalvelu 7–20 6.12.2024 Itsepalvelu 7–20 24.12.2024 Itsepalvelu 7–20 25.12.2024 Itsepalvelu 7–20 26.12.2024 Itsepalvelu 7–20

Lieksa 10–18 10–18 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Maaninka, kiertävä 11.5.2022 15.30–17.30 25.5.2022 15.30–17.30 8.6.2022 15.30–17.30 22.6.2022 15.30–17.30 6.7.2022 15.30–17.30 20.7.2022 15.30–17.30 3.8.2022 15.30–17.30 17.8.2022 15.30–17.30 31.8.2022 15.30–17.30 14.9.2022 15.30–17.30 28.9.2022 15.30–17.30

Nilsiä 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 9.5.2024 Suljettu 18.5.2024 12–18 24.12.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu

Nurmes 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 18.5.2023 9–14

Outokumpu 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Pieksämäki 10–18, itsepalvelu 18–20 10–18, itsepalvelu 18–20 10–17, itsepalvelu 17–20 Itsepalvelu 10–20 29.3.2024 Itsepalvelu 10–20 1.5.2024 Itsepalvelu 10–20 21.6.2024 Itsepalvelu 10–20 6.12.2024 Itsepalvelu 10–20 25.12.2024 Itsepalvelu 10–20 26.12.2023 Suljettu

Rautalampi 14–18 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 18.5.2024 14–18

Rautavaara 14–18 Suljettu Suljettu 24.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Riistavesi 14–18 Suljettu Suljettu 29.3.2024 Suljettu 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9-14

Siilinjärvi 10–18, itsepalvelu 18–20 10–18, itsepalvelu 18–20 10–17, itsepalvelu 17–20 Itsepalvelu 10–20 Suljettu 1.1.2024 Suljettu 29.3.2024 Itsepalvelu 10–20 1.4.2024 Itsepalvelu 10–20 1.5.2024 Itsepalvelu 10–20 21.6.2024 Itsepalvelu 10–20 6.12.2024 Itsepalvelu 10–20 25.12.2024 Itsepalvelu 10–20

Suonenjoki 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 9.5.2024 Suljettu 24.12.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Tervo 14–18 Suljettu Suljettu 24.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Tuusniemi 14–18 Suljettu Suljettu 24.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Valtimo, kiertävä 4.5.2022 14–18 18.5.2022 14–18 1.6.2022 14–18 15.6.2022 14–18 29.6.2022 14–18 13.7.2022 14–18 27.7.2022 14–18 10.8.2022 14–18 24.8.2022 14–18 7.9.2022 14–18 21.9.2022 14–18 5.10.2022 14–18 19.10.2022 14–18

Vehmersalmi 14–18 Suljettu Suljettu 29.3.2024 Suljettu 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Vesanto 14–18 Suljettu Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Jätteiden käsittely ja kierrätys

Kehitämme jätteiden käsittelyprosesseja sekä yhtiön toimintatapoja päämäärätietoisesti ja ympäristöystävällisesti. Materiaalit ohjataan hyötykäyttöön tehokkaasti.

Sekajäte, josta on jätteen syntypaikalla lajiteltu biojäte, metalli, lasipakkaukset, kartonkipakkaukset, muovipakkaukset ja paperi, toimitetaan kaukolämmöntuotantoon. Jätekukon toimialueelta kerätään sekajätettä noin 40 000 tonnia vuodessa. Siitä 26 500 tonnia välivarastoidaan jätekeskuksella ennen kuin se toimitetaan Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitokselle. Ekovoimalaitoksella sekajäte murskataan sekä metallit erotellaan ja ohjataan kierrätykseen. Murskattu jäte palaa tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Ekovoimalaitokseen toimitetaan Itä-Suomen alueelta yhteensä 140 000 tonnia sekajätettä. Voimalan vuodessa tuottama sähkö riittää n. 4 300 omakotitalon tarpeisiin ja kaukolämpö n. 10 000 omakotitalon lämmittämiseen.

Rakennustyömaalla jätteet lajitellaan. Rakennusjätteestä valtaosa voidaan hyödyntää kuten puu, betoni, tiili, kipsi, metalli, muovi, kattohuopa ja lasi.  

Sekalainen rakennusjäte lajitellaan. Rakennusjätteestä lajitellaan hyödynnettävät jakeet, kuten puu, metalli ja betoni sekä energiakäyttöön soveltumattomat jakeet kuten lasikuitu ja kumi. Jäljelle jäänyt energiajäte murskataan ja seulotaan. Energiajae toimitetaan voimalaitoksiin.

Puuta vastaanotetaan vuosittain noin 10 000 tonnia. Puut murskataan ja murskeesta erotetaan metallit. Puumurskeen laatu tutkitaan laboratoriossa ja sen jälkeen murske toimitetaan hyödynnettäväksi energiana.

Painekyllästetty puu vastaanotetaan erikseen välivarastoon ja toimitetaan vaarallisena jätteenä energiahyödynnettäväksi.

Kiviaineksia kuten pala-asfalttia, betonia, tiiliä, laattoja, posliinia ja kiviä hyödynnetään maarakentamisessa uusiomateriaaleina. Kiviainesten kierrättäminen säästää luonnonvaroja ja niiden paikallinen käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Betonijäte vastaanotetaan joko puhtaana betonina tai betonin, laattojen ja posliinin seoksena. Vastaanotetut materiaalit murskataan ja murskeen laatu varmennetaan laboratoriossa. Asfaltti- ja betonimursketta käytetään mm. teiden ja kenttäalueiden rakenteissa.

Uusiomateriaalien hyödyntäminen on kiertotalouden edistämistä parhaimmillaan. Betonimurskeesta saadaan kantava ja routimaton rakenne, koska betonimurske kovettuu uudestaan maaperässä.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä ja kerromme lisää.
Laadimme asiakkaan puolesta tarvittavat viranomaisilmoitukset.

Hyvärinen, Pekka
käyttöpäällikkö
p. 044 368 0182
pekka.hyvarinen@jatekukko.fi

Pietikäinen, Saku
työnjohtaja
p. 044 368 0202
saku.pietikainen@jatekukko.fi

Jätekeskus toimii materiaalina hyödynnettävien jätteiden välivarastointipaikkana. Tällaisia jätteitä ovat mm. metalli, lasi, sähkö- ja elektroniikkaromu, kipsilevyt sekä kattohuovat. Jätekeskukselle välivarastoidaan myös sekajätettä, joka toimitetaan Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitokselle hyödynnettäväksi energiana.

Jätekukon toimialueelta kerätään noin 10 000 tonnia biojätettä vuodessa. Kuopion jätekeskukselle vastaanotettu biojäte käsitellään Gasumin Kuopion Biokaasulaitoksella. Biotehdas käsittelee biojätteen lisäksi myös jätevedenpuhdistamojen lietteitä. Orgaaninen aines mädätetään reaktoreissa.

Laitos tuottaa biokaasuenergiaa vuosittain 34 000 MWh, mikä vastaa noin 1 500 omakotitalon energiankulutusta. Kaasu toimitetaan Kuopion Energia Oy:n moottorivoimalaitokselle, missä siitä tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä. Biotehdas on myös merkittävä lannoitevalmisteiden tuottaja, sillä laitos jalostaa vuosittain 350 000 kg typpeä ja 140 000 kg fosforia Pohjois-Savon maatilojen hyödynnettäväksi. 

Loppusijoitukseen viedään vain sellaista lajiteltua jätettä, jolle ei ole mitään hyödyntämisvaihtoehtoa. Tällaisia jätteitä ovat mm. rakennusvillat ja asbestit sekä jätteiden prosessoinnissa erotellut hyödyntämiskelvottomat jätejakeet. Loppusijoitukseen päätyy vain muutama prosentti vastaanotetuista jätteistä.