Palvelemme tänään

Juankoski 14–18 14–18 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 13.5.2023 9–14

Juuka 14–18 13–17 Suljettu Suljettu 24.12.2024 Suljettu 29.3.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu

Kaavi 14–18 Suljettu Suljettu 1.5.2024 Suljettu 18.5.2024 14–18 26.12.2024 Suljettu

Karttula 14–18 Suljettu Suljettu 1.5.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14 25.12.2024 Suljettu

Konnevesi 14–18 Suljettu Suljettu 29.3.2024 Suljettu 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9-14

Kuopio 7–20 7–20 7–20 7–20 7–20 Itsepalvelu 7–20 Itsepalvelu 7–20 29.3.2024 Itsepalvelu 7–20 1.4.2024 Itsepalvelu 7–20 1.5.2024 Itsepalvelu 7–20 9.5.2024 Itsepalvelu 7–20 21.6.2024 Itsepalvelu 7–20 6.12.2024 Itsepalvelu 7–20 24.12.2024 Itsepalvelu 7–20 25.12.2024 Itsepalvelu 7–20 26.12.2024 Itsepalvelu 7–20

Lieksa 10–18 10–18 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Maaninka, kiertävä 11.5.2022 15.30–17.30 25.5.2022 15.30–17.30 8.6.2022 15.30–17.30 22.6.2022 15.30–17.30 6.7.2022 15.30–17.30 20.7.2022 15.30–17.30 3.8.2022 15.30–17.30 17.8.2022 15.30–17.30 31.8.2022 15.30–17.30 14.9.2022 15.30–17.30 28.9.2022 15.30–17.30

Nilsiä 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 9.5.2024 Suljettu 18.5.2024 12–18 24.12.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu

Nurmes 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 18.5.2023 9–14

Outokumpu 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Pieksämäki 10–18, itsepalvelu 18–20 10–18, itsepalvelu 18–20 10–17, itsepalvelu 17–20 Itsepalvelu 10–20 29.3.2024 Itsepalvelu 10–20 1.5.2024 Itsepalvelu 10–20 21.6.2024 Itsepalvelu 10–20 6.12.2024 Itsepalvelu 10–20 25.12.2024 Itsepalvelu 10–20 26.12.2023 Suljettu

Rautalampi 14–18 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 18.5.2024 14–18

Rautavaara 14–18 Suljettu Suljettu 24.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Riistavesi 14–18 Suljettu Suljettu 29.3.2024 Suljettu 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9-14

Siilinjärvi 10–18, itsepalvelu 18–20 10–18, itsepalvelu 18–20 10–17, itsepalvelu 17–20 Itsepalvelu 10–20 Suljettu 1.1.2024 Suljettu 29.3.2024 Itsepalvelu 10–20 1.4.2024 Itsepalvelu 10–20 1.5.2024 Itsepalvelu 10–20 21.6.2024 Itsepalvelu 10–20 6.12.2024 Itsepalvelu 10–20 25.12.2024 Itsepalvelu 10–20

Suonenjoki 12–18 10–18 Suljettu Suljettu 9.5.2024 Suljettu 24.12.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Tervo 14–18 Suljettu Suljettu 24.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Tuusniemi 14–18 Suljettu Suljettu 24.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Valtimo, kiertävä 4.5.2022 14–18 18.5.2022 14–18 1.6.2022 14–18 15.6.2022 14–18 29.6.2022 14–18 13.7.2022 14–18 27.7.2022 14–18 10.8.2022 14–18 24.8.2022 14–18 7.9.2022 14–18 21.9.2022 14–18 5.10.2022 14–18 19.10.2022 14–18

Vehmersalmi 14–18 Suljettu Suljettu 29.3.2024 Suljettu 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Vesanto 14–18 Suljettu Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 18.5.2024 9–14

Kummikoulut

Kummikoulu on ympäristökasvatuskokonaisuus, joka pitää sisällään oppitunteja, erilaisia opetusmateriaaleja sekä koulutusta ja muuta apua koulun kestävän kehityksen työhön. Tavoitteena on, että koululla saadaan ympäristötyö alkuun tai lisäpotkua jo aloitettuun työhön ja kummikoulu vuoden jälkeen koulussa pystytään jatkamaan työtä saatujen tietojen ja opittujen taitojen avulla. Valituille kouluille tarjotaan tuntipaketti, josta he voivat itse määritellä omaan tarpeeseensa sopivan kokonaisuuden. Tuntipaketti pitää sisällään 15 tuntia ohjausta sekä koulun koon mukaan 4–22 oppituntia luokille.

Lisätietoja:
Anja Räisänen
ympäristökouluttaja
p. 044 368 0192
viestinta@jatekukko.fi

1. Työryhmien perustaminen

Lukuvuoden alussa perustetaan rehtorin ja yhteysopettajan johdolla työryhmät, jotka vievät koulun kestävän kehityksen työtä eteenpäin. Ympäristötiimi koostuu opettajista ja muusta henkilökunnasta ja ympäristöryhmä puolestaan oppilaista. Tiimien nimet voivat olla muutakin kuin edellä mainitut esimerkiksi keke-tiimi ja -ryhmä, ympäristöraati tai -kerho.

 • Jos koululla on jo olemassa oppilaiden ja opettajien ryhmät, tiimit, raadit jne., kannattaa toimintaa jatkaa niiden ryhmien kautta. Oppilaiden tiimi voi koostua myös oppilaskunnasta tai osasta sen oppilaita. Molemmilla ryhmillä tulee olla vastuu-/yhteyshenkilöt, jotka pitävät yhteyttä ympäristökouluttajan kanssa ja huolehtivat, että tieto työryhmien välillä siirtyy.
 • Oppilaiden ryhmän sopiva koko on 6–15 oppilasta ja henkilökunnan ryhmän koko puolestaan 3–6 henkilöä. Tiimit kokoontuvat säännöllisesti ja vähintään kerran kuukaudessa. Aikaa tapaamisiin on hyvä varata vähintään puoli tuntia, mutta oppitunnin mittainen aika eli 45 minuuttia on hyvä. Silloin ehditään kertomaan terveiset ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa.


2. Lähtötilanteen kartoitus

Kummikouluvuoden aluksi tehdään teemaan liittyvä alkukartoitus, jolla saadaan tietoa asioista, joita on tarve kehittää vuoden aikana. Alkukartoituksessa tutkitaan teeman mukaan esimerkiksi, miten koulun lajittelu on järjestetty, millaiset lajittelutaidot ovat ja miten paljon jätteitä syntyy. Lisäksi voidaan selvittää oppilaiden ja henkilökunnan kulutustottumuksia.

 • Tärkeää on, että oppilaat osallistuvat aktiivisesti kartoituksen tekemiseen ja kartoitus kannattaakin antaa oppilaiden ympäristöryhmän tehtäväksi. Ryhmän jäsenet voivat tehdä haastatteluja ja käyttää apuna esim. Keke-koulussa oppaan lomakkeita. Oppilaita kannattaa innostaa kartoittamaan vaikka itse oman luokkansa tilanteen.
 • Tuloksia kannattaa havainnollistaa visuaalisesti esimerkiksi erilaisilla kuvaajilla ja piirakoilla. Myös koulun tiedotuskanavia esim. infonäyttöjä ja ilmoitustauluja kannattaa hyödyntää.


3. Kummikoulu ohjelman suunnittelu

Kartoituksen tulosten perusteella suunnitellaan kummikouluvuoden toiminta ja tehdään kestävän kehityksen ohjelma tai jos koululla sellainen jo on, täydennetään ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä. Suunnittelutyön tekevät ympäristötiimi ja -ryhmä yhdessä. Ympäristötiimi ja ympäristökouluttaja miettivät, miten teema tuodaan osaksi opetusta.

 • Ympäristökouluttaja ja ympäristötiimi järjestävät opettajille puolen päivän (3h) mittaisen koulutuksen (esim. VESO-päivän yhteydessä).

Koulutuksessa

 1. tutustutaan kummikouluvuoden sisältöön
 2. tutustutaan ohjelman teeman mukaisiin oppimateriaaleihin
 3. suunnitellaan aineiden välistä yhteistyötä ja teeman toteuttamista oppiaineissa ja koulun yhteisissä tapahtumissa
 4. suunnitellaan teema- ja/tai pajapäivien ohjelmaa.
 • Ympäristöryhmän tehtävänä on suunnitella teeman mukaisen ohjelman näkyvyyttä, jota voivat olla aamunavaukset, teemapäivät, infoiskut tai yllätystarkastukset.


4. Kummikoulu ohjelman toteutus

Kummikouluohjelman teema on osa koulun arkea ja opetusta koko kummikouluvuoden ajan. Ohjelman toteutuksessa näkyy toiminnallisuus ja oppilaiden osallistuminen. Kouluyhteisön sitoutumista edistetään hyvällä tiedotuksella. Ohjelmasta kerrotaan oppilaille, henkilökunnalle ja vanhemmille. Oppilaat ovat tärkeitä viestinviejiä.
Kummikoulu ohjelmaan kuuluu esimerkiksi:

 • Päivänavaus tai aloitustilaisuus, jossa ympäristökouluttaja kertoo koulun henkilökunnalle ja oppilaille kummikouluohjelmasta
 • Ympäristökouluttajan pitämiä oppitunteja
 • Lisämateriaaleja ja tehtäviä eri oppiaineisiin
 • Opettajien vetämät, oppiainerajat ylittävät teema/pajapäivät, joita voidaan suunnitella ympäristökouluttajan johdolla koulutuspäivässä
 • Oppilaiden ympäristöryhmän ideoimia tempauksia, joita voidaan suunnitella yhdessä ympäristökouluttajan kanssa
 • Palaute ohjelmasta, jota Jätekukko kerää koulultanne sähköisellä kyselyllä
 • Päätöstilaisuus, jossa käydään yhdessä läpi, mitä kummikoulu lukuvuoden aikana on tehty ja koulu saa muistoksi kummikouludiplomin.

Tavoitteena on, että kummikouluvuonna opitut asiat jäävät pysyviksi toimintatavoiksi koululle ja teeman edistämistä jatketaan edelleen. Kummikouluvuosi antaa hyvän lähtölaukauksen koulun kestävän kehityksen ohjelman teolle.


5. Loppukartoitus ja arviointi

Loppukartoitus ja toiminnan arviointi tehdään kummikoulu vuoden päätteeksi. Kartoituksen tulosten perusteella on tarkoitus selvittää, miten suunniteltu toiminta on toteutunut ja millaisia tuloksia toiminnalla on saatu. Kartoituksen tekevät ympäristötiimi ja -ryhmä yhdessä.

Koulun koko vaikuttaa siihen, kuinka monta ympäristökasvattajan pitämää tuntia koulu saa käytettäväkseen

 • alle 200 oppilasta: 19 tuntia
 • 201–400 oppilasta: 21 tuntia
 • 401–600 oppilasta: 29 tuntia
 • yli 600 oppilasta: 37 tuntia.

Ympäristökasvattajan pitämät tunnit jakautuvat

1. opettajille

 • ympäristötiimille: 3 tuntia
 • koulutuspäivään (esim. VESO): 3 tuntia
 • lajitteluinfo: 1 tunti

2. oppilaille

 • ympäristöryhmälle: 3 tuntia
 • koko koululle aamunavaus tai muu kummikouluvuoden aloitus yhteisessä tilaisuudessa: 1 tunti
 • teema- tai pajapäivään (pajapäivä on alakouluille valinnainen): 4 tuntia


Ohjelmaan sisältyy yhteensä 15 tuntia + luokkien oppitunnit. Oppitunnit suunnataan koulun valitsemille luokille siten, että yksi ryhmä voi saada korkeintaan yhden oppitunnin tai kaksoistunnin. Osa oppitunneista varataan lajitteluaiheen käsittelyyn ja muut aiheet ovat vapaasti valittavissa.

Kummikoulun kansio on tiivis paketti kummikouluohjelmaan valittujen koulujen käyttöön. Ympäristökouluttaja esittelee kansion opettajille suunnatussa suunnittelu- ja koulutuspäivässä. Kansiosta löytyvät seuraavat osiot:

1. Tervetuloa Jätekukon kummikouluksi
2. Kummikouluvuoden kulku
3. Ympäristökouluttajan apu koululle
4. Ympäristökouluttajan tunnit oppilaille
5. Muu toiminta
6. Kummikouluohjelman aikataulu
7. Apua alku- ja loppukartoitukseen
8. Materiaalit ja lisätiedonlähteet
9. Liitteet

HUOM! Kansio on tarkoitettu käytettäväksi sellaisessa muodossa ja sillä sisällöllä kuin se on näillä sivuilla julkaistu. Sen osien muokkamaaminen on kielletty.

Kummikoulun kansio:

(Päivitetty 5/2024)
 

​​​​​​​  

(pdf)