Jätelain muutokset – miten toimin?

Kompostointi ja siitä ilmoittaminen

Jos kiinteistölläsi kompostoidaan biojäte (elintarvikejäte), on siitä tehtävä kompostointi-ilmoitus.

Milloin teen ilmoituksen?

Tee kompostointi-ilmoitus viimeistään vuoden 2023 alussa.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta.

Jos olet tehnyt kompostointi-ilmoituksen aiemmin, sinun ei tarvitse tietää tarkkaa ilmoitusajankohtaa. Jätekukko ottaa yhteyttä, kun aiemmin tehty kompostointi-ilmoitus on vanhentumassa.

Miten teen ilmoituksen?

Ilmoitus tehdään Jätekukon kompostointi-ilmoituslomakkeella, josta tiedot kirjataan jäteviranomaisen eli Savo-Pielisen jätelautakunnan kompostointirekisteriin.

Pääset täyttämään kompostointi-ilmoituksen Omakukko-asiointipalvelun etusivun kohdasta "Täytä kompostointi-ilmoitus". Voit tehdä ilmoituksen kirjautumatta asiointipalveluun.

Erilliskeräysvelvoitteet kiinteistöillä

Jätelain mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen voi jätehuoltomääräyksissä asettaa lainsäädännöstä poikkeavia erilliskeräysvaatimuksia.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset päivitetään Jätekukon toimialueella vuoden 2022 aikana. Jätehuoltomääräysten valmistelutyötä voi seurata Savo-Pielisen jätelautakunnan verkkosivuilla.

Jätekukko tiedottaa muutoksista niitä taloyhtiöitä ja kiinteistöjä, joita uudet velvoitteet koskevat, jotta muutoksiin osataan varautua. Jätekukko opastaa tarvittaessa keräyspaikan järjestelyissä ja toimittaa sopivat jäteastiat. Erityisesti pienet taloyhtiöt voivat järjestää jätteiden keräyksen myös yhdessä.

Tämän kokoisilla kiinteistöillä on jo olemassa biojätteen ja kartonkipakkausten erilliskeräysvelvoite.

Pakkausjätteen (lasi- ja muovipakkaukset) ja metallin erilliskeräys alkaa heinäkuussa 2023.

Biojätteen erilliskeräys on suunniteltu alkamaan heinäkuussa 2024 kaikilla kiinteistöillä yli 10 000 asukkaan taajamissa. Jätekukon toimialueella tämä koskee Kuopiota, Siilinjärveä ja Pieksämäkeä.

10 000 asukasta pienemmissä taajamissa ei ole lakitasoisia erilliskeräysvelvoitteita, mutta niitä voi tulla kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä.

Lainsäädännössä ei säädetä erilliskeräysvelvoitteita taajaman ulkopuolelle.