Jätelain muutokset – miten toimin?

Jätelaki ja sitä täydentävät asetukset uudistuivat ja tulivat voimaan vuonna 2021. Osa jätelainsäädännöstä tulee voimaan portaittain vuosina 2022–2024.

Tällä sivulla kerromme, vaikuttavatko muutokset kiinteistösi jätehuoltoon, sekä miten ja milloin sinun tulisi toimia.

Kompostointi ja siitä ilmoittaminen

Jos kiinteistölläsi kompostoidaan biojäte (elintarvikejäte), on siitä tehtävä kompostointi-ilmoitus.

Milloin teen ilmoituksen?

Tee kompostointi-ilmoitus viimeistään vuoden 2023 alussa. Kompostointi-ilmoitus on tehtävä myös mökin eli vapaa-ajan kiinteistön osalta, jos siellä kompostoidaan biojäte.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta.

Jos olet tehnyt kompostointi-ilmoituksen aiemmin, sinun ei tarvitse tietää tarkkaa ilmoitusajankohtaa. Jätekukko ottaa yhteyttä, kun aiemmin tehty kompostointi-ilmoitus on vanhentumassa.

Miten teen ilmoituksen?

Ilmoitus tehdään Jätekukon kompostointi-ilmoituslomakkeella, josta tiedot kirjataan jäteviranomaisen eli Savo-Pielisen jätelautakunnan kompostointirekisteriin.

Pääset täyttämään kompostointi-ilmoituksen Omakukko-asiointipalvelun etusivun kohdasta "Täytä kompostointi-ilmoitus". Voit tehdä ilmoituksen kirjautumatta asiointipalveluun.

Erilliskeräysvelvoitteet kiinteistöillä

Jätelain mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen voi jätehuoltomääräyksissä asettaa lainsäädännöstä poikkeavia erilliskeräysvaatimuksia. Uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.1.2023. Jätehuoltomääräykset löytyvät Savo-Pielisen jätelautakunnan sivuilta, www.jatelautakunta.fi 

Jätekukko tiedottaa muutoksista niitä taloyhtiöitä ja kiinteistöjä, joita uudet velvoitteet koskevat, jotta muutoksiin osataan varautua. Jätekukko opastaa tarvittaessa keräyspaikan järjestelyissä ja toimittaa sopivat jäteastiat. Erityisesti pienet taloyhtiöt voivat järjestää jätteiden keräyksen myös yhdessä.

Erilaisten kiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet

Taajamassa sijaitseva kiinteistö, jossa vähintään 5 asuntoa

Tämän kokoisilla kiinteistöillä on jo olemassa biojätteen ja kartonkipakkausten erilliskeräysvelvoite.

Pakkausjätteen (lasi- ja muovipakkaukset) ja metallin erilliskeräys alkaa heinäkuussa 2023.

Taajamassa sijaitseva kiinteistö, jossa alle 5 asuntoa

Biojätteen erilliskeräys on suunniteltu alkamaan syksyyn 2024 mennessä kaikilla kiinteistöillä yli 10 000 asukkaan taajamissa. Jätekukon toimialueella tämä tulee koskemaan Kuopion keskeistä kaupunkialuetta, Pieksämäen kaupunkialuetta sekä Siilinjärven keskustaajamaa ja Toivala-Vuorela-taajamaa.

Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on kotikompostointi.

10 000 asukasta pienemmissä taajamissa ei ole lakitasoisia erilliskeräysvelvoitteita.

Lainsäädännössä ei säädetä erilliskeräysvelvoitteita taajaman ulkopuolelle.