Jätekukon vuosikertomus 2021

Jätekukko on kuntien omistama palveluyhtiö, joka tuottaa kaikki kiinteistön päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut. Kattaviin palveluihimme kuuluvat jätteenkuljetuspalvelut, jätehuollon palveluneuvonta, lajitteluasemat, Kuopion jätekeskus sekä Rinki-ekopisteverkostoa täydentävät ekopisteet.
Jätekukon aluella 215 00 asukasta, 15 kuntaa, liikevaihto 22,9 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa työskentelee 46

Yhtiön perustiedot

Yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2021 Jätekukko täytti 20 vuotta. Tätä virstanpylvästä vietettiin juhlawebinaarin merkeissä muistellen yhtiön aikaansaannoksia ja jätehuollon kehittymistä. Kun asian äärelle oikein pysähtyi, niin väistämättä sitä herkistyi. Hienossa porukassa sitä on saanut työtä tehdä.

Sosiaalinen vastuu

Tavoitteenamme on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Ympäristövastuu

Jätteiden käsittelyprosesseja ja yhtiön toimintatapoja kehitetään päämäärätietoisesti siten, että ympäristöhaitat ovat mahdollisimman vähäiset ja materiaalin ohjautuminen hyötykäyttöön tehokasta. Yhtiö edellyttää ympäristövastuullista toimintaa myös urakoitsijoilta.

Yhtiö on mukana kiertotaloudessa edistämällä tavaran ja materiaalin kiertoa niin omassa toiminnassaan, kuin mahdollistajana.

Yhtiöllä on jätekeskuksella aurinkovoimaloita, jotka tuottivat 17 % jätekeskuksen energiatarpeesta.

Palvelutuotanto

Kahdenkymmenen vuoden aikana on otettu suuria edistysaskelia jätekuljetuksissa, ja nykyisin Kuopion keskeisellä kaupunkialueella jätteitä kerätäänkin biokaasukäyttöisillä jäteautoilla.

Lajitteluasemat palvelevat asiakkaitamme jokaisessa kuntakeskuksessa, ja Kuopion lajitteluasemalla on mahdollista asioida myös itsepalveluna laajennetuin aukioloajoin. Lajitteluasemilla kävijöitä oli vuoden aikana 118 500.

Palveluneuvonta ja viestintä

Valistus, neuvonta ja viestintä antavat tietoa ja tukevat motivaatiota toimia ympäristön kannalta oikein. Olemme laajentaneet asiakaspalvelun palveluaikoja mm. chat-kanavan avulla sekä korvanneet kirjeviestintää kohdennetuilla tekstiviesteillä.

Jätteen vastaanottaminen ja hyödyntäminen

Kahdessa vuosikymmenessä on kuljettu jätteen kaatopaikkasijoituksesta nykytilanteeseen, jossa 97 % vastaanottamastamme jätteestä matkaa edelleen hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana.

Jätekeskuksen aurinkopaneelivoimala tuottaa sähköä miltei jätekeskuksen koko kesäaikaisen tarpeen verran ja jätekeskuksen jätetäyttöalueen kaatopaikkakaasu hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa aktiivihiileen perustuvan kaasunpuhdistusyksikön avulla.

Ensimmäinen katettu lajitteluasema Pieksämäelle

Pieksämäen lajitteluaseman paikalle nousi vuoden aikana uusi katettu asema. Lajitteluaseman asiointia ja turvallisuutta parannetaan eriyttämällä pienkuormien ja isojen kuormien purkupaikat. Rakennusurakan valmistuttua asemalla pääsee asioimaan säältä suojassa, koska jätteen purkualue katetaan.

Heinjoen maankaatopaikkatoiminta siirtyi Jätekukolle

Yhtiö osti Kuopion kaupungin ylläpitämän maankaatopaikkatoiminnan. Toiminta siirtyi Jätekukolle liiketoimintakaupalla 1.9.2021. Jätekukon ja Kuopion kaupungin yhteinen intressi on edistää resurssiviisautta ja materiaalien kiertoa. Kuopion kaupunki on sitoutunut hyödyntämään materiaaleja, joita voidaan toimittaa hyötykäyttöön. Yhtiö aikoo edistää resurssiviisaustavoitteiden mukaisesti ylijäämämateriaalien hyödyntämistä mm. jalostamalla niitä hyötykäyttöön.

Kuopion jätekeskus mahdollisti ANTI-festivaalille poikkeuksellisen näyttämön

Kuopion jätekeskus tarjosi syyskuussa poikkeuksellisen näyttämön yhdelle ANTI-festivaalin teoksista. Helsinkiläisen taidekollektiivin WAUHAUSin Suurenmoinen sotku vei osallistujan jätteiden loppusijoituspaikkaan, Kuopion jätekeskukselle.

ANTI-festivaali on Suomen ainoa paikkasidonnaiseen kaupunkitaiteeseen ja live art -taiteeseen keskittynyt festivaali. ANTI tarjoaa maksuttomia taide-elämyksiä paikoissa, joissa ihmiset jo ovat – toreilla ja puistoissa – ja vie yleisöjä paikkoihin, joissa nämä eivät muutoin välttämättä ikinä kävisi.Jätekukolla on takana 20 siistiä vuotta! Katsoa mitä kaikkea näihin vuosiin on sisältynyt.

 

Aiemmat vuosikertomukset

Vuosikertomus 2022

Jätekukon vuosikertomus 2022 Jätekukon vuosikertomus 2022
Vihreätä pintaa ja erisävyisiä vihreitä muotoja. Keskellä teksti 20 siistiä vuotta.

Vuosikertomus 2021

Yhtiön juhlavuosi Yhtiön juhlavuosi

Vuosikertomus 2020

Merkillinen koronavuosi 2020 Merkillinen koronavuosi 2020