Palvelutuotanto

Palveluverkosto - keräyspisteet

Paluu etusivulle

Jäteastiatyhjennyksiä tehtiin vuoden aikana 1,84 miljoonaa (2020: 1,88 milj).

Lajitteluasemilla kävijöitä oli vuoden aikana 118 500 (vuonna 2020: 137 221), mikä on 13 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Vuonna 2021 jätettä kulki lajitteluasemien kautta lähes saman verran kuin edellisenä vuonna, yhteensä 20 200 tonnia. Toimialueen suurimmalla Kuopion lajitteluasemalla asiakkaiden kokonaisasiakasmäärä laski 2 % vuoteen 2020 verrattuna, mutta vastaavasti itsepalveluasiointi kasvoi 30 % edeltävään vuoteen verrattuna.

Kiinteistökohtainen keräys

Kiinteistökohtaiseen jätteen keräykseen liitytään joko kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla (kimppa).

Määrä
62 836 keräyskohdetta

Maksu
Jäteastian tyhjennyksiin perustuva jätemaksu. Savo-Pielisen jätelautakunnan vahvistama taksa.

Laji

sekajäte 44 579 keräyskohdetta
biojäte 4 542 keräyskohdetta
kartonkipakkaus 3 790 keräyskohdetta
pahvi 385 keräyskohdetta
metalli 3 073 keräyskohdetta
lasipakkaus  2 992 keräyskohdetta
muovipakkaus 3 475 keräyskohdetta

Aluekeräyspisteet
Pääsääntöisesti haja-­asutusalueiden asukkaita palvelevat yhteiset sekajätteiden aluekeräys­pisteet, joiden käyttäjiksi voivat liittyä omakotitalot ja paritalot sekä vapaa-ajan asunnot.

Määrä
167 kpl yhteensä
97 kpl ympäri vuoden käytössä
70  kpl kesäajan käytössä

Maksu
Kiinteä vuosimaksu. Savo-Pielisen jätelautakunnan vahvistama jätetaksa.

Laji
sekajäte

Yhtiön alueella olevista ekopisteistä suurin osa kuuluu Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle, mutta yhtiö täydentää tarpeen mukaan verkostoa omilla ekopisteillä. Eko­pisteissä kerätään kotitalouksien kartonki­- ja lasipakkauksia sekä metallia ja paperia. Lisäksi muovi­pakkausten keräys ja tekstiilien keräys (UFF) on järjestetty osaan pisteistä.

Määrä
23 kpl

Maksu
Maksuton kotitalouksille.
Kustannukset katetaan perusmaksulla.

Laji

 • paperi
 • lasipakkaukset
 • metallipakkaukset
 • muovipakkaukset
 • kartonkipakkaukset
 • tekstiilit

Vaarallisen jätteen keräysautoPalvelu
Yhtiön kustantama vaarallisten jätteiden keräysautotoiminta. Yhtiö huolehtii myös toimialueen kotitalouksien lääkejätteiden keräyksen yhteistyössä apteekkien kanssa.

Määrä
Keräyskierroksia järjestettiin Kuopiossa.

Lääkejätteille 44 sopimusapteekkia.

Maksu
Maksuton kotitalouksille. Kustannukset katetaan perusmaksulla.

Laji
Kaikki kotitalouksien vaaralliset jätteet (esim. maalit, liimat, lakat, öljyt, akut ja torjunta­-aineet).
 

Lajitteluasemat
Yhtiön ylläpitämiä keräyspaikkoja, joihin voi tuoda jätettä, jota ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa tai ominaisuuksiensa vuoksi. Tavallista jäteastiaan kuuluvaa sekajätettä ei vastaanoteta lajitteluasemille.

Määrä
21 lajitteluasemaa

Maksu
Kustannukset katetaan perusmaksulla ja pienkuormamaksuilla. Savo-Pielisen jätelautakunnan vahvista taksa.

Laji

 • isokokoiset jäte-esineet (esim. huonekalut)
 • rakennusjäte (esim. eristevilla, kipsilevyt, betoni, tiili ja posliini)
 • metalli
 • puujäte (myös kyllästetty)
 • vaaralliset jätteet
 • sähkölaitteet

Kiertävä lajitteluasema
Yhtiön tarjoamia vastaanottopaikkoja tiettyinä päivinä, joihin voi tuoda jätettä, jota ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa tai ominaisuuksiensa vuoksi.

Määrä
1 kpl, kiertävä Maaningalla.

Maksu
Kustannukset katetaan perusmaksulla ja pienkuormamaksuilla. Savo-Pielisen jätelautakunnan vahvistama taksa.

Laji

 • isokokoiset jäte-esineet (esim. huonekalut)
 • rakennusjäte (esim. eristevilla, kipsilevyt, betoni, tiili ja posliini)
 • metalli
 • puujäte (myös kyllästetty)
 • vaaralliset jätteet
 • sähkölaitteet

Kuopion jätekeskus
Yhtiön järjestämä jätteen vastaanottoalue, tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue, alueella murskauslaitos, vaarallisten jätteiden vastaanottorakennus sekä käsittely- ja varastoalueita.

Vastaanottoalueella sijaitsevat vaaka-asema, toimisto- ja huoltorakennukset sekä pientuojille tarkoitettu Pikkukukko lajitteluasema.

Maksu
Jätetaksan ja hinnaston mukainen.

Laji
Kenttäalueita on mm. rakennusjätteelle, maa- ja kiviainekselle, hyötyjätteille, puutarhajätteille, energiajätteelle ja lietteiden käsittelylle.

Lisäksi alueella sijaitsee biokaasupumppaamo, kaasun aktiivihiilipuhdistamo ja suotovesien tasausallas. Alueella toimii myös useita eri yrityksiä mm. Gasum Oy.

Lajitteluasemien kävijämäärissä notkahdusta

Vuonna 2021 jätettä kulki lajitteluasemien kautta lähes saman verran kuin edellisenä vuonna, yhteensä 20 200 tonnia. Asiakasmäärät lajitteluasemilla laskivat edelliseen vuoteen nähden 13 %. Suurin tekijä tähän oli Pieksämäen lajitteluaseman rakennusprojekti, joka sulki aseman seitsemäksi kuukaudeksi. Korvaavia palveluja järjestettiin Pieksämäellä ja lähimmän lajitteluaseman palveluaikaa Suonenjoella laajennettiin jokaiselle arkipäivälle.

Kuopion lajitteluaseman itsepalveluasiointi kasvoi 30 % (2021: 12 600; 2020: 9 700), kokonaiskävijämäärä jäi hieman edellisvuodesta. 

Valtakunnallisesti ainutlaatuinen maksuton jäteastiapalvelu toiminut jo vuodesta 2010

Vuonna 2010 otimme käyttöön alueellamme jäteastiahallinnan, jossa toimitimme asiakkaille tyhjennyshintaan sisältyvät jäteastiat. Tuolloin arvioitiin, että tämän ansiosta säästetään kiinteistön, huoltoyhtiön, kuljetusurakoitsijan ja yhtiön kustannuksia sekä samalla varmistetaan mahdollisimman sujuva ja turvallinen toiminta. Parin vuoden siirtymäajalla palvelu oli käytössä koko toimialueella.

Asuinkiinteistöjen ja kuntien kiinteistöjen jäteastiat kuuluvat edelleen keskitetysti hankinta- ja ylläpitovastuullemme. Huolehdimme siitä, että käytössä on ehjät ja turvalliset jäteastiat. Kiinteistön käyttöön toimitetun jäteastian (140-660 litraa) hankinta- ja toimintakustannukset sisältyvät jäteastian tyhjennyshinnan kuljetusosaan.

Viime vuonna toimitimme kiinteistöille 4 200 astiaa (vuonna 2020: 4700)

Kattava pesupalvelu

Pesemme kaksi kertaa vuodessa maksutta biojäteastiat sekä kaikki taajamissa sijaitsevat useamman kuin kahden talouden ja kuntien kiinteistöjen käytössä olevat sekajäte-, kartonki-, lasi-, metalli- ja muoviastiat. Näin varmistamme, ettei jäteastioista aiheudu haittaa käyttäjille, tyhjentäjälle tai ympäristölle.

Maksullisten tehopesujen määrä on kasvanut pandemia-aikana tasaisesti. Viime vuosina jäteastioiden lisämaksusta tapahtuva tehopesun kysyntä on kasvanut.

Keräyssäiliöiden korjauspalvelu palvelee koko toimialueella

Haluamme osaltamme huolehtia, että taloyhtiöiden jätepisteillä käytössä olevat keräyssäiliöt ovat turvallisia käyttää ja pysyvät kunnossa. Tarjoamme asiakkaillemme nostoperusteisten jätteenkeräyssäiliöiden korjausta koko toimialueellamme. Korjauspalveluumme sisältyy mm. nostovälineiden korjauksia ja uusimia, varaosapalvelua sekä runkokaivojen tyhjentämistä nesteistä ja jätteistä.

Vuonna 2021 tehtiin korjaustoimia 33 säiliöön ja pestiin 25 säiliötä.


Teemme vuodessa 1,84 miljoonaa jäteastian tyhjennystä. Lähimpänä asiakkaidemme arkea ovat jätteenkuljettajat, jotka huolehtivat jäteastiat tyhjäksi säässä kuin säässä. Miten jätteenkuljettajat ovat nähneet lajittelun kehittyneen?