Materiaalivirrat

Paluu etusivulle

Jätteen vastaanotto ja hyödyntäminen

Yhtiö otti vastaan jätteitä jätekeskukselle yhteensä 109 030 tonnia, joka oli 10 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (2020: 119 929 t). Vastaanotetuista jätteistä 96 % hyödynnettiin tai sijoitettiin varastoon myöhempää hyödyntämistä varten ja loput 4 % (5 677 tonnia) loppusijoitettiin. Osa yhtiön jätteistä viedään suoraan hyödyntämispaikkoihin, eivätkä ne kulje jätekeskuksen kautta.

Poltettavaa jätettä toimitettiin energiahyötykäyttöön yhteensä 47 829 tonnia (2020: 64 030 t), josta Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitokselle yhtiön oman kiintiön kautta 41 814 tonnia (2020: 40 905 t).

Kuopion jätekeskus

Yhtiön ylläpitämä jätekeskus sijaitsee Kuopion kaupungilta vuokratulla 140 ha alueella Kuopion eteläpuolella. Yhtiö toimii alueen isäntänä ja tuottaa alueen toimijoille sekä vaakapalvelun, alueen ylläpitopalvelut että käsittelypalveluita.
 
Alueella toimii Jätekukon lisäksi viisitoista kiertotalouden toimijaa, joista suurin osa on suoraan yhtiön vuokralaisina. Kuopion jätekeskuksella Jätekukko Oy:llä on ympäristölupa ISAVI/3051/2014, 16.10.2015. Jätekukon ympäristöluvalla toimivia yrityksiä ovat Revisol Oy, L&T Biowatti, Kuusakoski Oy, Kuopion Energia, Kuopion Kaupunki, sekä Fortum Waste Solutions käsittelykenttä. Lisäksi jätekeskuksen alueella on toimijoita, joilla on omat ympäristöluvat omille toiminnoilleen. Fortum Waste Solutions Oy:n vaarallisten jätteiden vastaanottorakennuksella, Gasum Oy:n biokaasulaitoksella ja Metallivälitys Räsänen Oy:llä on omat ympäristöluvat.

Punnituksia jätekeskuksen vaa’alla tehtiin 39 062 kappaletta, joka oli 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (2020: 40 054).


Loppusijoitusalueen maisemointia uusiomateriaaleilla

Jätekeskuksella on käytössä III-vaiheen täyttöalue, jonka pinta-ala on 3,1 ha. Vuonna 2021 suljettiin III-vaiheen täyttöaluetta 1,6 hehtaarilta. Suljetulla alueella hyödynnetiin 1700 rekkakuormaa erilaisia uusiomateriaaleja korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita. Yhteistyötä tehtiin vahvasti mm. Kuopion Energian kanssa, joka toimitti loppusijoitusalueelle silttiä Kuopion Savilahden kaukokylmätyömaalta. Työmaalla hyödynnettiin mm. betoni, -asfaltti- ja tiilimurskeita sekä rengasleikkeitä.

 

Maankaatopaikkatoiminta siirtyi Kuopion kaupunkilta

Kuopion kaupungin ylläpitämä maankaatopaikkatoiminta Heinjoen alueella siirtyi yhtiölle liiketoimintakaupalla 1.9.2021 alkaen. Kuopion kaupungin mukaan oli luontevaa, että toimijaksi valikoitui Jätekukko. Yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet jatkokehittää maamassojen hyödyntämistä resurssiviisauden mukaisesti.

Hyödynnämme moreenimaat alueen työmaateiden rakentamisessa, pintamaat alueen peitossa ja voimalatuhkat sijoitetaan rakennettaviin meluvalleihin. Liejukuormat viedään erillisiin altaisiin. Alueella on vastaanotettu erilleen puhdasta hiekoitussepeliä ja se hyödynnetään työmaateiden hiekoituksessa. Lisäksi alueelle vastaanotetuista kuormista on kerätty erikseen louheita, jotka murskataan ja voidaan hyödyntää alueen rakentamisessa.

Aluetta ja toimintaa kehitetään uusiomateriaalien takaisin palauttamiseksi rakentamiseen.

Puutarhajätteen kompostointi yhteistyötä Kekkilän kanssa

Jätekeskuksella on aloitettu haravointijätteen kompostointi, josta on tehty ilmoitus Ruokavirastolle. Haravointijätettä kompostoidaan maa- ja kiviaineskentällä, josta se toimitetaan Kekkilä Oy:lle jatkojalostukseen. Kompostin laatua seurataan omavalvontasuunnitelman mukaisesti ja laadunvarmentamisen jälkeen se toimitetaan maanparannusaineeksi.
 


Riikinvoima Oy:n toimitusjohtaja Ville Holopainen kertoo, kuinka Jätekukko näkyy päivittäisessä toiminnassa Riikinvoiman ekovoimalaitoksella. Lisäksi Kuopion lajitteluaseman Jari muistelee, millaista jätekeskuksella oli vielä sen toiminnan alkuaikoina.

 

 

 


 

Mitä jätekeskus tarvitsee toimiakseen, ja millaiselta jätehuollon tulevaisuus näyttää? Muun muassa näitä asioita pohtii Jätekukon käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen.