20 vuotta Jätekukkoa

Paluu etusivulle

Vuonna 2021 Jätekukko täytti 20 vuotta. Tätä virstanpylvästä vietettiin juhlawebinaarin merkeissä muistellen yhtiön aikaansaannoksia ja jätehuollon kehittymistä. Kun asian äärelle oikein pysähtyi, niin väistämättä sitä herkistyi. Hienossa porukassa sitä on saanut työtä tehdä.

Vuosi 2021 elettiin vielä koronan varjossa, mutta operatiivinen toiminta sujui mallikkaasti. Myös toiminnan kehittämiseen jäi aikaa. Riikinvoiman osakkaiden kesken täsmennettiin poltettavan jätteen laatuohjetta ja sovittiin entistä täsmällisemmät jätteen toimitukset. Näillä toimin Riikinvoiman toimintavarmuus parani entisestään. Useamman yhtiön yhteistyönä selvitettiin toiminnanohjausjärjestelmän kehitystarpeita, joita tullaan ottamaan käyttöön järjestelmän päivittämisessä lähivuosina. Pieksämäelle rakentui yhtiön ensimmäinen katettu lajitteluasema.

Kuopion kaupungin Heinjoen alueen maankaatopaikkatoiminta siirtyi liiketoimintakaupalla yhtiön hoidettavaksi 1.9.2021 alkaen. Toiminta tuo synergiaetuja niin henkilökunnan kuin koneurakoinninkin suhteen. Suuremman kokonaisuuden turvin tavoitteena on lisätä entisestään maa-ainesten, tuhkien ja kiviainesten hyödyntämistä.

Jätelain laaja uudistus tuli voimaan 19.7.2021. Jätelain tavoitteena on edelleen vähentää jätteen määrää ja lisätä sen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Käytännössä erilliskeräämistä laajennetaan eripituisin siirtymäajoin entistä pienempiin taloyhtiöihin ja biojätteen osalta lajitteluvelvoite (kompostointi tai erilliskeräys) ulotetaan isompien taajamien osalta omakotitaloihin asti. Ehkäpä merkittävin muutos on, että kaikkien pakkausjätteiden ja biojätteiden kiinteistökohtainen kuljetus siirtyy koko valtakunnassa kuntien vastuulle. Jätekukon tapauksessa muutokset ovat maltillisia, koska yhtiö kerää jo nyt kaikkia pakkaus- ja biojätteitä alueellaan.

Taloudellisesti vuosi 2021 meni erinomaisesti. Liikevaihtoa kasvatti jätekeskuksen ennakoitua suurempi myynti sekä metallin että etenkin sähkön markkinahintojen voimakas nousu. Sähkön myyntituotot yhtiölle tulevat Riikinvoiman markkinoille toimittaman sähkönmyynnin kautta.

Vuosi 2021 toi taas uutta toimintaa. Kiitos jälleen kerran niin yhtiön hallitukselle selkeistä tavoitteista kuin henkilökunnallemme, joka niitä ansiokkaasti toteuttaa.

Arto Ryhänen, toimitusjohtaja

PS. Kun pikkuhiljaa alettiin koronan kanssa pärjätä, alkoi entistä vakavampi kriisi Venäjän hyökätessä Ukrainaan. Tämä sota näkyi välittömästi mm. polttoaineiden hintojen jyrkkänä nousuna. Vastuullisena toimijana olemme tulleet kuljetusurakoitsijoitamme vastaan ylimääräisten indeksitarkistusten kautta. Muutakin harmia tilanne aiheuttanee mutta yhteistyön avulla pyritään tästäkin selviämään.


Miten toimitusjohtajan työ on muuttunut kahden vuosikymmenen aikana? Arto Ryhänen on ollut Jätekukon toimitusjohtajana jo 20 vuotta.

 Paluu etusivulle