Palveluneuvonta ja viestintä

Paluu etusivulle

Kulunut vuosi oli edelleen poikkeuksellinen, mutta koronasta huolimatta palvelut saatiin pidettyä auki normaalisti. Lähikontakteja pyrittiin välttämään henkilökunnan ja asiakkaiden osalta ja tämän vuoksi esimerkiksi emme osallistuneet tapahtumiin.

Jatkoimme edellisvuonna alkanutta chat-palvelua. Eniten asiakkaat hyödynsivät chat-palvelua lajitteluun liittyvissä kysymyksissä sekä lajitteluasemien palveluita koskevissa asioissa. Chat-palvelu tarjoaa laajennetun aukioloajan asiakaspalvelussa.

Keväällä uudistimme verkkosivuilla lajitteluasemien sivuja. Jokaiselle asemalle rakennettiin omat sivut, jossa on asemakohtaiset tarkemmat tiedot asiakkaille. Samalla saimme parannettua luonnollista eli orgaanista hakukonenäkyvyyttä.

Kummikoulutoiminta jatkui

Kummikoulu on ympäristökasvatuskokonaisuus, joka pitää sisällään oppitunteja, erilaisia opetusmateriaaleja sekä koulutusta ja muuta apua koulun kestävän kehityksen työhön. Tavoitteena on, että koululla saadaan ympäristötyö alkuun tai lisäpotkua jo aloitettuun työhön ja kummikouluvuoden jälkeen koulussa pystytään jatkamaan työtä saatujen tietojen ja opittujen taitojen avulla. Saimme jatkettua toimintaa lähes normaalisti pandemiasta huolimatta.

Asiakasrekisterin ylläpitoon saatiin vahvistusta

Yhtiön alueella on yhteistä jäteastiaa (kimppa) käyttäviä lähikiinteistöjä. Jätekimpan voi tehdä yhden tai useamman naapurin kanssa. Kimppa sopii esimerkiksi omakotiasukkaille. Asiakkaat itse ilmoittavat rekisteriin lähtökohtaisesti omat henkilötietonsa jätehuoltopalvelujen tilaamisen yhteydessä. Jätekimppaan liittyvien asiakkaiden tiedot voidaan saada kimpan yhteyshenkilöltä.

Kasvava asiakasrekisteri vaatii etenevissä määrin jatkuvaa päivitystä ja tämän vuoksi olemme vuoden aikana vahvistaneet henkilöstöresurssia. Esimerkiksi vuonna 2021 päivitettiin noin 2000 jätekimpan tiedot. Tämä tarkoittaa noin 6500 asiakkuuden päivitystä. 


Millaista on työskennellä Jätekukolla? Katso kahden pitkäaikaisen työntekijän tarina.


 

 


Miltä askeleet kohti kiertotaloutta ovat vaikuttaneet valvovan viranomaisen näkökulmasta? Tarinoita Kukolta -videosarjan seuraavassa osassa Markku Henttonen, Pohjois-Savon ympäristökeskuksen johtaja vuosilta 1995-2011, muistelee aikaa ennen Jätekukkoa.