Jätekukon vuosikertomus 2022

Jätekukko on kuntien omistama palveluyhtiö, joka tuottaa kaikki kiinteistön päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut. Kattaviin palveluihimme kuuluvat jätteenkuljetuspalvelut, jätehuollon palveluneuvonta, lajitteluasemat, Kuopion jätekeskus sekä Rinki-ekopisteverkostoa täydentävät ekopisteet.

 

Palvelutuotanto  Jätteen vastaanotto ja hyödyntäminen  Palveluneuvonta ja viestintä 
Ympäristövastuu

Me teimme

Poistotekstiilien keräyskokeilulla saatiin yli 40 300 kiloa tekstiilejä

Järjestimme poistotekstiilien keräyskokeilun. Tavoitteena oli saada lisätietoa kerättävien tekstiilien ominaisuuksista sekä tutkia tekstiilien kuljetusten toimivuutta keräyspisteiltä lajitteluun ja edelleen poistotekstiilin käsittelylaitokselle.

Omatoimiasiointi laajeni Pieksämäen lajitteluasemalle

Uusitulla Pieksämäen lajitteluasemalla kävi vuoden 2022 aikana 16 700 asiakasta. Pieksämäen lajitteluasemalla omatoimiasiointi avattiin elokuussa.

EEJ-sertifiointi betonimurskeelle

Olemme jo vuosien ajan hyödyntäneet betonimurskeita omassa toiminnassa. Hyödyntäminen on tähän asti tehty MARA-asetusten puitteissa. Yhtiö sertifioi betonimurskeen valmistuksen laatujärjestelmän tammikuun 2023 alussa.

Kenttäalueita kiertotalouden tarpeisiin Kuopion jätekeskuksella

Vuonna 2022 yhtiön merkittävin investointi oli Kuopion jätekeskuksella vuokra-alueen rakentaminen bioterminaaliksi.

Alueella toimi vuoden lopussa lisäksemme 13 kiertotalouden toimijaa, joista suurin osa on Jätekukon vuokralaisina. Toimimme jätekeskusalueen isäntänä ja tuotamme alueen toimijoille vaakapalveluja, ylläpitopalveluja ja käsittelypalveluja.
 

Jätekukko Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Perustietoa yhtiöstä

Jätekukko lukuina

Asiakkaita varten

Hyvät ja tasapuoliset jätepalvelut kaikille alueen asiakkaille.

Laaja toiminta-alue

Vuosi 2022 oli Jätekukko Oy:n 21. kokonainen toimintavuosi.

Maksuttomat jäteastiat

Edelleen valtakunnallisesti ainutlaatuinen maksuton jäteastiapalvelu on toiminut jo vuodesta 2010. Huolehdimme siitä, että käytössä on ehjät ja turvalliset jäteastiat.

Lajitteluasemat palvelevat

Ylläpitämiämme paikallisia lajitteluasemia on 20 ja ekopisteitä yhteensä 21. Kiinteiden lajitteluasemien määrä väheni yhdellä, kun Valtimon lajitteluasema suljettiin keväällä ja korvattiin kiertävällä lajitteluasema -palvelulla. Lajitteluasemien asiointimäärät olivat yhteensä noin 120 000 käyntiä.

Toiminta vahvalla pohjalla

Suurin osa liikevaihdostamme syntyy keräyspalveluissa. Liikevaihto tilikaudella 2022 oli 25,2 M€ ja tulos 3,6 M€. Tulokseen vaikuttivat sähkön positiivinen hintakehitys ja maakeskuksen hyvä täysi toimintavuosi. Myimme myös Encore Aluepalvelut Oy:n osakkeet yhtiön enemmistöosakkaalle Encore Ympäristöpalvelut Oy:lle.

Henkilöstö

Vuoden lopussa työsuhteessa olevien määrä oli 44 henkilöä, joista vakituisia 89 %. Etätyön osuus laski edellisestä vuodesta, ollen 36 % (2021: 65 %).