EEJ-sertifiointi betonimurskeelle

Paluu etusivulle

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2022 asetuksen, jossa määritellään arviointiperusteet sille, miten jätteeksi luokiteltu betonimurske lakkaa olemasta jätettä, jolloin se voidaan määritellä uudelleen tuotteeksi. ”Ei enää jätettä” eli EEJ-betonimursketta voidaan käyttää kiviaineksena kuin mitä tahansa vastaavaa luonnonkiviainesta. EEJ-betonimursketta voidaan myös käyttää raaka-aineena valmisbetonin ja betonituotteiden valmistuksessa. EEJ-betonimurskeen valmistaminen edellyttää toimijalta ympäristölupaa ja näin ollen sitä ei voida valmistaa suoraan purkutyömaalla.

Vastaanotimme betonijätettä vuosittain noin 20 000 tonnia. Olemme jo vuosien ajan hyödyntäneet betonimurskeita omassa toiminnassamme, lähinnä jätekeskuksella kenttärakenteissa. Lisäksi ulkopuolisia kohteita ovat olleet mm. kevyenliikenteen väylät, metsäautotiet, parkkipaikat ja rullahiihtorata ns. Iivon lenkki Puijolla. Hyödyntäminen on tähän asti tehty MARA-asetusten puitteissa. Jätekukko sertifioi betonimurskeen valmistuksen laatujärjestelmän tammikuussa 2023 ja Kiwa Inspecta myönsi EEJ sertifikaatin 17.1.2023. Murskeita voidaan hyödyntää tuotteena, mikä tulee lisäämään betonimurskeiden hyötykäyttöä huomattavasti.


Kuvateksti: Betonimurskeen käytöllä edistetään rakentamisen kiertotaloutta ja vähennetään neitseellisten raaka-aineiden käyttöä sekä säästetään luonnonvaroja.