Palveluneuvonta ja viestintä

Paluu etusivulle

Neuvonta

Kiertotalous, kestävä kuluttaminen, jätteen määrän vähentäminen ja lajittelu ovat tärkeitä aiheita. Tarjoamme toimialueellamme kierrätysvalmennusta eri kohderyhmille, jonka avulla asukkaat pääsevät treenaamaan omia taitojaan ja kartuttamaan tietojaan näistä tärkeistä aiheista.

Poistotekstiili esillä

Poistotekstiili-termiä ja lajitteluohjetta teimme tutuksi ja keräyskokeilua tuettiin monikanavaisella viestinnällä. Poistotekstiiliaiheelle luotiin oma sivu www.jatekukko.fi/poistotekstiilit, jonne kokosimme lajitteluohjeet sekä tiedot keräyspisteistä ja tekstiilien käsittelystä. Mediaa tiedotettiin kokeilun alussa, kesän päätteeksi keräystuloksista sekä loppuvuonna keräysalueen laajentumisesta. Aiheesta kirjoitettiin medioissa yhteensä 13 kertaa Savon Sanomissa, YLEllä, Viikkosavossa, Kirkko ja koti -lehdessä ja Verde-verkkolehdessä.   

Artikkeleitamme aiheesta julkaistiin Jätekukon Yhteinen juttu -asiakaslehdessä, Niiralan Kulman Nikulainen-asukaslehdessä ja Savon XPress -julkaisussa. Sosiaalisessa mediassa teimme poistotekstiiliaihetta tunnetuksi poistotekstiilikoulu-julkaisusarjalla.

Valmistautumista kohti biojätteen lajittelun muutosta

Biojätteen erilliskeräys alkaa syksyyn 2024 mennessä kaikilla kiinteistöillä yli 10 000 asukkaan taajamissa. Jätekukon toimialueella tämä tulee koskemaan Kuopion keskeistä kaupunkialuetta, Pieksämäen kaupunkialuetta sekä Siilinjärven keskustaajamaa ja Toivala-Vuorela-taajamaa. Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on kotikompostointi.

Biojäteteeman ympärillä kampanjointi aloitettiin vuoden loppupuolella. Toteutimme viestinnässä pienen kampanjapostituksen Pieksämäen taajama-alueelle. Kirjeessä kerroimme biokimpan hyödyistä ja hinnoista. Kirjeessä oli myös lomake, jonka avulla lähinaapuria oli helppo lähestyä.

Idea biojätteen kierrättämiseen lähinaapureiden kanssa valittiin kiertotalouskokeiluksi

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima Hiilineutrali Pohjois-Savo -hanke haki syys-lokakuussa 2022 tarjouksia kiertotalouskokeiluihin. Kokeiluhakuun saapui 16 tarjousta 14 eri tarjoajalta. Toteutukseen valittiin kolme kiertotalouskokeilua, joilla on selkeä linkitys Pohjois-Savon ilmastotiekarttaan sekä hyvät mahdollisuudet jäädä pysyviksi käytännöiksi. Jätekukon ehdotus valittiin yhdeksi kiertotalouskokeiluksi. Kokeilussa toimme biojätepalvelun lähelle asiakasta ja helpon tavan perustaa biokimppa. Järjestämme vuonna 2023 Kuopion ja Siilinjärven taajama-alueilla biokimppakiertueen, jossa palvelu tuodaan kotiovelle auttaen biojätekimpan perustamisessa yhdessä lähinaapureiden kanssa.


Kuvateksti: Koko toimialueella pientaloista 49 % on ilmoittanut lajittelevansa biojätteen.


Kuvateksti: Biojätteen lajittelevista pientaloasukkaista 90 % käyttää kompostoria ja 10 % on mukana biojätteen erilliskeräyksessä.

Asiakaslehti jaettiin kaikkiin kotitalouksiin

Yhteinen juttu -asiakaslehti jaettiin toimialueen kaikkiin kotitalouksiin. Lisäksi lehti on postitettu asiakkaillemme, joilla on vakituinen osoite toimialueen ulkopuolella. Pääteemana lehdessä oli poistotekstiilin keräyksen alkaminen ja itsepalveluasiointi lajitteluasemalla. Lehden olemme tuottaneet Itä-Suomen jäteneuvontayhteistyössä Metsäsairilan, Puhaksen, Ylä-Savon Jätehuollon ja Ekokympin kanssa.