Materiaalivirrat

Paluu etusivulle

Vastaanotimme erilaisia jätteitä 133 374 tonnia. Jätteistä 96 % hyödynnettiin tai sijoitettiin varastoon myöhempää hyödyntämistä varten ja loput 4 % loppusijoitettiin jätetäyttöön. Loppusijoittavat jätteet olivat mm. eristevilloja, asbestia ja vierasperäisiä kasveja.

Vuonna 2022 toimitimme poltettavaa jätettä energiahyötykäyttöön yhteensä 42 900 tonnia (2021: 48 446 t), josta suurimman osan Riikinvoima Oy:lle. Riikinvoima toimi suunnitellusti.

Maakeskuksella vuosi 2022 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi. Maakeskukselle otettiin vastaan jätemaita yhteensä 512 268 tonnia. Määrä on laskennallinen, koska maakeskuksella ei ollut vaakaa. Vaakahankinta kilpailutettiin ja rakennetaan vuonna 2023.

Kuopion jätekeskuksen alueella toimii 15 kiertotalouden toimijaa

Jätekeskus sijaitsee Kuopion kaupungilta vuokratulla alueella Kuopion eteläpuolella. Alueella toimi vuoden lopussa lisäksemme 13 kiertotalouden toimijaa, joista suurin osa on suoraan Jätekukon vuokralaisina. Toimimme alueen isäntänä ja tuotamme alueen toimijoille vaakapalveluja, ylläpitopalveluja ja käsittelypalveluja.
 
Vuonna 2022 punnituksia jätekeskuksen vaa’alla tehtiin 39 962 kappaletta. Vastaanotimme ympäristöluvan mukaisia jätteitä jätekeskukselle yhteensä 126 295 tonnia, joka oli 8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jätemäärä väheni, koska puhtaita maita, tuhkia, sekajätettä ja loppusijoitettavia jätteitä vastaanotettiin edellisvuotta vähemmän. Puhtaita maita ja tuhkia ohjattiin Heinjoen maakeskukselle, mikä näkyy jätekeskuksen vastaanottomäärässä.  

Jätekeskuksella oleva 99 kWp aurinkovoimala tuotti vuoden aikana energiaa 90,44 MWh.

Jätekeskuksen alueen kehittäminen

Rakennamme alueellemme kenttäalueita kiertotalouden tarpeisiin. Vuonna 2022 yhtiön merkittävin investointi oli vuokra-alueen rakentaminen bioterminaaliksi. Kentän rakentamisessa käytettiin betonimurskeita ja tuhkia.

Kuvateksti: Tuhkakentästä puolet asfaltoitiin (1,4 ha) ja asennettiin sadevesiviemärit.

Vuoden aikana jatkoimme kaasun keräysjärjestelmän kehittämistä. Pumppaamoon uusittiin yksi lämmönvaihdin ja kaksi vanhaa käytettiin pesussa. Kaasun hyödyntämistä jatkettiin kaukolämmön, prosessilämmön ja kiinteistökohtaisen lämmöntuotannossa. Poikkeustilanteissa kaasu poltettiin biokaasulaitoksen soihdussa.     

Kerätty kaasumäärä oli 1,31 milj. Nm3 (2021: 1,6 milj. Nm3) ja energiamäärä 5,3 GWh (2021: 7,4 GWh). Se vastaa noin 300 pientalon energiankulutusta.

Materiaalien hyödyntäminen

Kipsilevyt, kattohuovat ja hajonneet jäteastiat sekä muoviputket toimitettiin uuden materiaalin raaka-aineeksi.  

Hiekoitussepelin puhdistaminen uusiokäyttöön ja muu hyötykäyttö

Vastaanotimme yli 2000 tonnia hiekoitussepeliä. Sepeli seulottiin ja hyödynnettiin jätekeskuksen sekä maakeskuksen liukkauden torjunnassa. Maakeskuksella vastaanotettiin maita, joista eroteltiin kiviä. Kivet murskattiin ja murske hyödynnettiin maakeskuksen kulkuväylissä. Moreenipitoisia maita seulottiin hyödynnettäväksi moottoriradalla.

Toimitimme kierrätettyjä kiviaineksia lähes kolmeenkymmeneen kohteeseen. Suurin niistä oli metsäautotien korjaaminen Vartialassa.