Toimitusjohtajan katsaus 2020

Merkillinen koronavuosi 2020

Paluu etusivulle

Arto Ryhänen, toimitusjohtaja
Vuosi 2020 jää varmasti mieleen monestakin eri syystä. Vuotta hyvin kuvaavia sanoja ovat digitaalinen turvallisuus, elvytyspaketti, hybridistrategia, joukkoaltistuminen, kasvomaski ja turvaväli. Yksi pieni virus mullisti koko maailman toimintatavat ja paluuta aivan samaan maailmaan ei ole odotettavissa. Ihminen on kuitenkin kekseliäs ja löytää uuteen tilanteeseen uudet tavat toimia. Jätehuollossa jäteastioiden tyhjennykset ja lajitteluasemien vastaanotto toimivat hyvin kriisinkin keskellä. Pieniä toimintatapamuutoksia toki tarvittiin eli toimistotöistä etätöihin, lähikontaktit minimiin ja ne maskit sekä käsidesit käyttöön.

Jätekukon operatiivinen toiminta vuonna 2020 toimi lähestulkoon suunnitelmien mukaisesti. Koronatilanne huomioitiin aikaistamalla ja lisäämällä vapaa-ajan pisteiden tyhjennyksiä. Asiakkaamme huomioivat muuttuneen tilanteen lisäämällä kotitalouksien ja vähentämällä julkisten toimijoiden tyhjennyksiä. Valistus- ja neuvontapalvelut siirtyivät lähineuvonnasta etäneuvontaan ja Kuopion lajitteluaseman itsepalveluajat lisäsivät suosiotaan.

Ilmastoasioissa otettiin kukon askeleita seitsemän jäteauton siirtyessä biokaasuun, aurinkoenergian tuottaessa jätekeskuksen kesäajan sähköntarpeen ja uusiomateriaalien (asfaltti- ja betonimurskeen sekä tuhkan) korvatessa ennätysmäärän neitseellisiä maanrakennusaineita. Myös etätyö sekä valistuksen ja neuvonnan siirtyminen sähköiseen muotoon vähentävät osaltaan ilmastokuormitusta.

Jätelakia odotettiin kuin kuuta nousevaa mutta edelleenkin näin maaliskuun 2021 alussa antaa odottaa itseään. Suuri kuva on kuitenkin selkeä eli entistä enemmän syntypaikkalajittelua ja jätteen materiaalihyödyntämistä. Kuntien jätehuoltovastuiden täsmentyessä ja toimintojen yhdenmukaistuminen valtakunnallisen sääntelyn kautta lisää jatkossa entisestään kuntayhtiöiden yhteistyötä. Isompia muutoksia Jätekukon asiakkaille jätelain tulevat muutokset eivät kuitenkaan tuo.

Vuodenvaihteessa tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaidemme asenteet ovat muuttuneet entistä myönteisemmäksi jätteiden lajittelun suhteen. Tämä tuo meille positiivisen haasteen, miten entistä paremmin mahdollistetaan ihmisten ympäristömyönteinen toiminta ja samalla ylläpidetään mahdollisimman edullinen jätehuolto.

Yhtiön strategiatyön päivitys alkoi vuoden lopulla ja saadaan valmiiksi kevään 2021 aikana. Uudessa strategiassa huomioidaan meneillään olevat muutokset niin lainsäädäntöön kuin muuhunkin toimintaympäristöön. Tavoitteena on entistä parempi asiakaskokemus.

Yhtiön tulos jäi pitkästä aikaa negatiiviseksi. Tuloksen heikkeneminen johtuu pääosin tietoisesta jätemaksujen alentamisesta sekä metallin ja sähkön myyntituottojen alentumisen johdosta. Osin tuloksen heikkeneminen johtui myös yhtiön toiminnan supistumisesta yhtiön luovuttua pääosin markkinaehtoisesta toiminnastaan v. 2019 keväällä, jonka vaikutukset konkretisoituivat kokonaisuudessaan vuodelle 2020. Talouden tasapainottamiseksi yhtiön taksoja korotettiin muutaman vuoden tauon jälkeen vuodelle 2021.

Kuluneesta vuodesta kiitokset niin yhtiön kehityshaluiselle hallitukselle kuin henkilökunnallekin. Työmme näkyy asiakkaillemme edullisina, kattavina ja ympäristömyönteisinä palveluina.

Arto Ryhänen, toimitusjohtaja, Jätekukko