Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Paluu etusivulle

Yhtiön taloudellinen tulosYhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 20,2 M€ (2019: 23,3 M€). Yhtiön kuluista materiaalit ja palvelut vähenivät 16 % ja henkilöstökulut 8 % edellisestä vuodesta. Poistot kasvoivat 11 % ja liiketoiminnan muut kulut pysyivät samalla tasolla. Tilikauden tulos 0,3 M€ tappiollinen. Tuloksen heikentymiseen vaikuttivat etenkin myytävien hyödykkeiden negatiivinen hintakehitys (sähkö, metalli), vähentyneet sekajäteastioiden tyhjennykset sekä budjetoitua suuremmat jaettavien biopussien kustannukset ja luottotappiot. Yhtiön taseen loppusumma tilinpäätöksessä on 19,5 M€ (2019: 22,2 M€).

Investointien määrä oli 0,5 M€ ja poistoja tehtiin 1,2 M€. Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 366.668 € ja yhtiön omavaraisuusaste kasvoi 61,0 prosenttiin. Jäte- ja hankintalain muutokset ovat kaventaneet kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden vastuita ja oikeuksia. Toisaalta jatkuvasti tiukentuvat hyötykäyttövelvoitteet sekä uusien palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto aiheuttavat kustannuspaineita. Ohessa yhtiön tunnusluvut vuosilta 2016-2020.

Katso kokonaisuudessaan Tilinpäätös ja toimintakertomus tästä (pdf).