Sosiaalinen vastuu

Henkilöstötunnusluvut

Paluu etusivulle

  2019 2020
Henkilöstö keskimäärin 44 40
Henkilöstötyövuodet yhteensä (htv) 41,5 37,9
Määräaikaiset (tilanne 31.12., kpl) 8 11
Naisten osuus (%) 82 70
Miesten osuus (%) 18 30
Koulutuspäivien määrä (kpl) 59 45
Koulutuksen kulut (eur/htv) 831 473
Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut (eur/htv) 426 443
Työtapaturmat (kpl) 0 0
Tapaturmapoissaolot (pv/htv) 0 0
Sairauspoissaolot (pv/htv) 10 7
Työterveyshuolto (eur/htv) 812 950

Etätöihin siirtyminen sujui nopeasti poikkeusolojen alkaessa

Etätyöhön siirryttiin keväällä koronaepidemian vuoksi nopeasti niiltä osin, kun se oli mahdollista. Siirtyminen sujui hyvin, koska etätyövalmius kotona, ja etätyö on muutenkin yleistynyt viimeisimpänä parina vuonna. Microsoft Teamsin käyttö oli henkilöstölle jo entuudestaan tuttua. Teamsin sisälle luotiin keskustelukanavia esim. eri toiminnoille, tiimeille tai projekteille ja kaikki sisäiset palaverin hoidettiin sen kautta.
 

Vuonna 2020 tehtiin 5393 etätyöpäivää, joka on 56 % tehdyistä työpäivistä.
 

Vuonna 2019, 480

Vuonna 2018, 227

Vuonna 2017, 4

Työterveys, turvallisuus ja työsuojelu - Välittämisen vuosi

Työsuojelun toimintasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan. Vuoden aikana nostettiin erityisesti henkisen työhyvinvoinnin asioita esiin. Työsuojelussa pyrittiin madaltamaan entisestään kynnystä asioista puhumiselle ja avoimelle keskustelulle. Vuoden teemana oli Välittämisen vuosi. Poikkeusolojen myötä teemaan liittyvät tapahtumat järjestettiin virtuaalisesti henkilökunnalle.

Poikkeusolot muutti myös työpäivien normaalikäytännöt etätöihin siirryttäessä. Järjestimme erilaisia mahdollisuuksia ottaa työkavereihin yhteyttä. Järjestimme mm. toukokuussa toukokuussa Lupa ottaa yhteyttä - teemaviikon. Työviikon aikana kannustimme ottamaan yhteyttä työkaveriin, jonka  kanssa ei ollut tekemisissä poikkeusolojen aikana. Vuoden aikana otettiin käyttöön myös virtuaaliset kahvitunnit, joiden aikana työntekijöille mahdollistettiin kuulumisten vaihto ja keskusteluhetki työn ulkopuolisista asioista.

Keväällä jokaiselle työntekijälle otettiin käyttöön BREAK PRO taukoliikuntaohjelma, joka on fysioterapeuttien suunnittelma työkalu työn tauottamiseen, ergonomian parantamiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen. Jokaisen työtekijän työpuhelimeen asennettiin 112-sovellus. Defibrillaattori (sydäniskuri) asennettiin Kuopion lajitteluasemalle näkyvälle paikalle. Työsuojelu osallistui vuoden aikana mm. lajitteluasemien koulutuspäivään, jossa käytiin läpi työturvallisuuden nykytilan arviointi. Myös lajitteluasemien turvallisuuskävely toteutettiin asemanhoitajien toimesta. Kuopion jätekeskuksella toteutettiin turvallisuuskatselmuksia.

Työterveyshuollon osalta jatkettiin työpaikkavastaanottoja. Siirryttäessä etätöihin myös vastaanotto järjestettiin puhelimitse sovittuna aikana. Henkilöstölle tehtiin Vitaskooppi-kyselyn, jonka tavoitteena on saada kokonaiskuva terveydentilasta ja työkyvystä. Työntekijöille tarjotaan Smartum lounas- liikunta ja kulttuurikortti. Työtekijöille tarjottiin mahdollisuus ottaa myös influenssarokotus.