Palvelutuotanto

Keräyspisteet

Paluu etusivulle

  Palvelu Määrä maksu Laji
Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistökohtaiseen jätteen keräykseen liitytään joko kiinteistö kohtaisella jäteastialla tai lähi kiinteistöjen yhteisellä jäte astialla (kimppa). 59 885 keräyskohdetta Jäteastian tyhjennyksiin perustuva jätemaksu. Savo-Pielisen jätelautakunnan vahvista taksa. sekajäte 42 469 keräyskohdetta
biojäte 4 324 keräyskohdetta
kartonkipakkaus 3 777 keräyskohdetta
pahvi 34 keräyskohdetta
metalli 3 069 keräyskohdetta
lasipakkaus 2 962 keräyskohdetta
muovipakkaus 3 250 keräyskohdetta
Aluekeräyspisteet Pääsääntöisesti haja-­asutus ­ alueiden asukkaita palvelevat yhteiset sekajätteiden aluekeräys­pisteet, joiden käyttäjiksi voivat liittyä omakotitalot ja paritalot sekä vapaa­ajan asunnot. 163 kpl yhteensä
97 kpl ympäri vuoden käytössä
66  kpl kesäajan käytössä
Kiinteä vuosimaksu. Savo-Pielisen jätelautakunnan vahvista jätetaksa. sekajäte
biojäte (pilotti)
Ekopisteet Yhtiön alueella olevista ekopisteistä suurin osa kuuluu Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle, mutta yhtiö täydentää tarpeen mukaan verkostoa omilla ekopisteillä. Eko­pisteissä kerätään kotitalouksien kartonki­- ja lasipakkauksia sekä metallia ja paperia. Lisäksi muovi­pakkausten keräys ja tekstiilien keräys (UFF) on järjestetty osaan pisteistä. 23 kpl

Vuonna 2020 avattiin uusi ekopiste Kuopion Pihkainmäkeen.

Maksuton kotitalouksille.
Kustannukset katetaan perusmaksulla.
paperi
lasipakkaukset
metallipakkaukset
muovipakkaukset kartonkipakkaukset
tekstiilit
Kodin vaarallisten jätteiden keräysauto Yhtiön kustantama vaarallisten jätteiden keräysautotoiminta. Suppeampi viikottainen keräys Kuopiossa päättyi toukokuussa 2020 (2 paikkaa). Laajennettu keräyskierros järjestettiin kesäkuusta syyskuulle Kuopiossa (Neulamäki, Päiväranta, Inkilänmäki, Kolmisoppi, Petonen, Savilahti, Puijonlaakso ja Haapaniemi).

Joulukussa keräyskierros Kuopion Portissa ja Haapaniemellä

Maksuton kotitalouksille. Kustannukset katetaan perusmaksulla. Kaikki kotitalouksien vaaralliset jätteet (esim. maalit, liimat, lakat, öljyt, akut ja torjunta­-aineet).
Lääkejätteet Yhtiö huolehtii toimialueen kotitalouksien lääkejätteiden keräyksen yhteistyössä apteekkien kanssa. 44 sopimusapteekkia Maksuton kotitalouksille. Kustannukset katetaan perusmaksulla. lääkejätteet
Lajitteluasemat Yhtiön ylläpitämiä keräyspaikkoja, joihin voi tuoda jätettä, jota ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa tai ominaisuuksiensa vuoksi. Tavallista jäteastiaan kuuluvaa sekajätettä ei vastaanoteta lajitteluasemille. 21 paikallista lajitteluasemaa. Kustannukset katetaan perusmaksulla ja pienkuormamaksuilla. Savo-Pielisen jätelautakunnan vahvista taksa. isokokoiset jäte-esineet (esim. huonekalut)
rakennusjäte (esim. eristevilla, kipsilevyt, betoni, tiili ja posliini)
metalli
puujäte (myös kyllästetty)
vaaralliset jätteet
sähkölaitteet

 

Kiertävä lajitteluasema Yhtiön tarjoamia vastaanottopaikkoja tiettyinä päivinä, joihin voi tuoda jätettä, jota ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa tai ominaisuuksiensa vuoksi. 1 kpl, kiertävä Maaningalla. Kustannukset katetaan perusmaksulla ja pienkuormamaksuilla. Savo-Pielisen jätelautakunnan vahvista taksa. isokokoiset jäte-esineet (esim. huonekalut)
rakennusjäte (esim. eristevilla, kipsilevyt, betoni, tiili ja posliini)
metalli
puujäte (myös kyllästetty)
vaaralliset jätteet
sähkölaitteet
Kuopion jätekeskus Yhtiön järjestämä jätteen vastaanottoalue, tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue, alueella murskauslaitos, vaarallisten jätteiden vastaanottorakennus sekä käsittely- ja varastoalueita.

Vastaanottoalueella sijaitsevat vaaka-asema, toimisto- ja huoltorakennukset sekä pientuojille tarkoitettu Pikkukukko lajitteluasema.

1 kpl Jätetaksan ja hinnaston mukainen. Kenttäalueita on mm. rakennusjätteelle, maa- ja kiviainekselle, hyötyjätteille, puutarhajätteille, energiajätteelle ja lietteiden käsittelylle.

Lisäksi alueella sijaitsee biokaasupumppaamo, kaasun aktiivihiilipuhdistamo ja suotovesien tasausallas.

Lisäksi alueella toimii mm. Gasum Oy, Fortum Waste Solutions Oy ja Metallivälitys Räsänen Oy.
Puutarhajätteet Kuntien vastuulla on puutarhajätteiden ja risujen vastaanotto. Jos kunnalla ei ole vastaanottoa, tarjoamme vastaanottopalvelun lajitteluasemilla.     Kuopion lajitteluaseman läheisyydessä sijaitsevalla kentällä kotitalouksien pienkuormien vastaanotto 24h. Kuopion lajitteluasemalla maksuton. Muilla lajitteluasemilla Jätekukon järjestämänä pienkuormamaksulla. risu- ja haravointijätteet

Vakituiset % -osuus kaikista kiinteistöistä

Oma-astia 68,4 % (30 207 kpl)

Kimppa 28,0 % (12 386 kpl)

Aluekeräyspiste 3,6 % (1 598 kpl)

Vapaa-aika % -osuus kaikista kiinteistöistä

Aluekeräyspiste 48,3 % (14 377 kpl)

Kimppa 41,4 % (12 329 kpl)

Oma-astia 10,3 % (3 075 kpl)

Laajennettu keräyskierros Kuopiossa

Kuopiossa järjestettiin vuoden aikana laajennettu vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräys. Laajennettu keräyskierros järjestettiin kerran kuukaudessa kesäkuusta syyskuulle Kuopiossa (Neulamäki, Päiväranta, Inkilänmäki, Kolmisoppi, Petonen, Savilahti, Puijonlaakso ja Haapaniemi). Joulukuussa järjestettiin yksittäinen keräyskierros Kuopion Portissa ja Haapaniemellä. Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyksessä saatiin kerättyä 15 000 kg vaarallista jätettä sekä 9 000 kg sähkölaitteita.

Uusi palvelu

Uutena palveluna aloitettiin nostoperusteisten jätteenkeräyssäiliöiden pesu- ja huoltopalvelu.

Varhaisen ja myöhäisen tyhjennys-ajan kokeilu

Jäteastioiden tyhjennyksiä tehtiin asuinkiinteistöillä 19.12.2020-9.1.2021 välisenä aikana klo 5-23. Savo-Pielisen jätelautakunnan myöntämän lyhyen määräaikaisen poikkeusluvan avulla Jätekukko selvitti, miten laajennetut kuormausajat voisivat vaikuttaa jätteen kuljetusten toimintavarmuuteen poikkeustilanteissa. Kokeilussa kerättiin tietoa, miten keräysaikojen muutokset vaikuttavat asukkaiden arkeen, jätekuljettajien työn sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Loppuraportti valmistuu vuoden 2021 alussa.

Jäteautoon tyhjennettävä kompostori

Yhtiö testasi jäteautoon tyhjennettävää kompostoria Kuopiossa ja Siilinjärvellä yhteistyössä Biolanin kanssa. Vuonna 2019 alkanut testijakso ulottui elokuulle 2020 saakka, ja mukana oli 50 omakotitaloutta. Kokeilulla toivotaan löytyvän uusi toimintatapa niille kotitalouksille, joilla kompostimullan tarvetta ei ole tai se on niin pieni, että perinteinen kiinteistökohtainen kompostointi ei ole järkevää.

Asiakaskokemus oli erittäin myönteinen. Kokeilun jälkeen 49 kotitaloutta ilmoitti jatkavansa biojätteen lajittelua ja 35 kotitaloutta olisi valmis jatkamaan kyseisellä palvelulla.

Jäteautoon tyhjennettävä kompostori mahdollistaa pitkät tyhjennysvälit ja siten ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan tavan biojätteen kierrättämiseen. Kokeilusta saatiin arvokasta tietoa, mutta konsepti vaatii kuitenkin edelleen kehittämistä, minkä jälkeen voidaan tarkastella palvelun soveltumista laajempaan tarjontaan.

Huolehdimme jäteastioiden puhtaudesta

Pesemme kerran vuodessa kaikki taajamissa sijaitsevat useamman kuin kahden talouden käytössä olevat jäteastiat (taloyhtiöiden ja kimppojen jäteastiat) sekä yhteisöjen sekajäteastiat. Tarjoamme lisäpalveluna pesuja myös taajamien pientalokiinteistöille.
 

Jäteastian pesuja vuonna 2020 yhteensä 32 000 kpl.

Vuonna 2019, 28 000 kpl

Vuonna 2018, 22 000 kpl

Maksuton jäteastiapalvelu

Huolehdimme siitä, että käytössä on ehjät ja turvalliset jäteastiat. Rikkoontuneet tai jäteautolla tyhjennettäväksi soveltumattomat jäteastiat korvataan yhtiön astiapalvelun jäteastioilla. Uusien jäteastioiden toimitus on kotitalouksille maksutonta.

Vuoden aikana keräysinfraa uusittiin 4700:llä astialla.

Vuonna 2019, 4660 kpl

Vuonna 2018, 6500 kpl