Palveluneuvonta ja viestintä

Palveluneuvonta ja viestintä

Paluu etusivulle

Valistus- ja neuvontatyöhön tarjolla paljon etämateriaalia

Yhtiö tekee järjestelmällisesti valistus- ja neuvontatyötä, millä tuetaan toimialueemme asukkaiden valmiutta jätteen määrän vähentämiseen ja oikeaoppiseen lajitteluun. Koululaisvierailut, osallistuminen tapahtumiin sekä muu vastaava toiminta peruttiin ja niiden tilalle laadittiin etäkäyttömateriaalia. Neuvontoja ja infotilaisuuksia on saatavilla myös etäyhteyksin sekä videomuotoisena, ja lisäksi kouluille on tehty videoihin liittyvä Kahoot-visa. Tämä mahdollistaa myös tulevaisuudessa neuvontaa suuremmalle joukolle yhtä aikaa ja vähentää alueen sisäistä liikkumista.

Yhtiön verkkosivut uusittiin saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi

Jätekukon verkkosivut uudet verkkosivut avattiin syyskuussa. Sivuston visuaalinen ilme ja sisällöt on järjestelty uudella tavalla. Uudistuksessa pyritiin selkeään käyttäjäystävällisempään kokonaisuuteen. Osa sisällöistä – esimerkiksi englannin- ja venäjänkieliset sivustot avataan vuonna 2021. Sivustossa on huomioitu digipalvelulain mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joilla edistetään mahdollisimman monen erilaisen ihmisen voivan käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti.

Vuoden 2020 sivujen kävijämäärä oli 401 935.