Materiaalivirrat

Materiaalivirrat

Paluu etusivulle

Käytännön kiertotaloutta

Vuoden 2020 aikana yhteistyö tiivistyi Mestar Oy:n, Kuopion Energia Oy:n, Kuopion kaupungin ja Jätekukon välillä. Hyvä esimerkki tästä oli tuhkien ja muiden uusiomateriaalien hyödyntäminen uudella Sarastekaaren katualueella.
 
Kuopion Energia Oy imuruoppasi  Savilahdesta silttejä kaukokylmäputken rakentamista varten ja materiaali toimitettiin varastoitavaksi Kuopion Jätekeskukselle loppusijoitusalueen päälle. Siltit tullaan hyödyntämään kaatopaikan peittourakassa.

Jätteen vastaanotto ja hyödyntäminen

Yhtiö otti vastaan jätteitä jätekeskukselle yhteensä 134 501 tonnia, joka oli 8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (2019: 145 807 t).
Vastaanotetuista jätteistä 98 % hyödynnettiin tai sijoitettiin varastoon myöhempää hyödyntämistä varten ja loput 2 % (2 569 tonnia) loppusijoitettiin. Osa yhtiön jätteistä viedään suoraan hyödyntämispaikkoihin, eivätkä ne kulje jätekeskuksen kautta.

Poltettavaa jätettä toimitettiin energiahyötykäyttöön yhteensä 64 030 tonnia (2019: 54 317 t), josta Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitokselle yhtiön oman kiintiön kautta 40 905 tonnia (2019: 39 811 t). Poltettavan jätteen varasto saatiin kokonaisuudessaan tyhjennettyä vuoden 2020 aikana (13 134 t).

Betoni- ja asfalttimurskeita toimitettiin infrarakentamiseen alueen ulkopuolelle 17 010 tonnia. Uutena hyödynnettävänä jätteenä infrarakentamiseen toimitettiin voimalaitoksen tuhkaa (n. 1 000 tn).

Kuopion jätekeskus

Yhtiön ylläpitämä jätekeskus sijaitsee Kuopion kaupungilta vuokratulla 140 ha alueella Kuopion eteläpuolella. Alueella toimii Jätekukon lisäksi yksitoista kiertotalouden toimijaa, joista suurin osa on suoraan yhtiön vuokralaisina. Yhtiö toimii alueen isäntänä ja tuottaa alueen toimijoille sekä vaakapalvelun, alueen ylläpitopalvelut että käsittelypalveluita. Yhtiö jätti jätekeskuksen toiminnoista uuden ympäristölupahakemuksen, jossa on huomioitu tulevaisuuden tarpeet.

Merkittävä muutos Kuopion jätekeskuksen toiminnassa tapahtui vuoden alussa, kun rakennusjätteen käsittely siirtyi kokonaan yksityisille toimijoille. Punnituksia jätekeskuksen vaa’alla tehtiin 40 054 kappaletta, joka oli 9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (2019: 44 039).