Mökin jätehuolto

Huolehdi mökin jätehuolto kuntoon hyvissä ajoin ennen mökkikautta!

Näin hoidat vapaa-ajan asuntosi jätehuollon fiksusti

Vaivattomasti eroon sekajätteestä

Vapaa-ajan asuntojen asukkaat voivat viedä sekajätteet kätevästi joko sille tarkoitettuun jäteastiaan tai aluekeräyspisteeseen.

Jäteastia voi olla kiinteistökohtainen tai useamman kiinteistön yhteinen. Yhteinen jäteastia eli kimppa on yleensä edullisin vaihtoehto. Jäteastian tyhjennysmaksu osoitetaan joko kokonaisuudessaan kimpan yhteyshenkilölle tai jaettuna erikseen jokaiselle kimpan jäsenelle.

Omakukko-asiointipalvelu

Tilaa jätehuoltopalvelut kätevästi Omakukko-asiointipalvelun kautta.

Omakukko-asiointipalvelussa voit

  • ilmoittaa kompostoinnista (kirjautumatta)
  • antaa palautetta Jätekukolle (kirjautumatta)
  • tilata kiinteistölle sekajätteen ja kierrätettävien jätteiden keräyspalveluita
  • liittyä sekajätteen aluekeräyspisteen käyttäjäksi

Ekopisteet

Jos vapaa-ajan asunnollasi ei ole kierrätettävien jätteiden keräystä, voit viedä ne ekopisteelle. Lähimmän ekopisteen löydät koko Suomen laajuisesti Kierrätys.info-palvelusta.

Ekopisteillä kerättäviä kierrätettäviä jätteitä ovat

  • kartonkipakkaukset
  • lasipakkaukset
  • muovipakkaukset
  • metalli
  • paperi
  • käyttökelpoiset vaatteet

Lajitteluasemat

Voit tuoda lajitteluasemille kodin vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, puujätteet, metallit, rikkinäiset huonekalut ja rakennusjätteet. Tavallista jäteastiaan kuuluvaa sekajätettä ei vastaanoteta lajitteluasemille.

Osa Jätekukon lajitteluasemista toimii niin, että lajitteluasema tulee paikkakunnalle tiettyyn pysähdyspaikkaan säännöllisin väliajoin.

Kiertävälle lajitteluasemalle vastaanotetaan samanlaisia jätteitä, kuin kiinteästi paikallaan oleville lajitteluasemille.

Jätehuollon sanasto

Jätehuollon palvelut ja keräyspisteet voivat olla eri puolella Suomea eri nimisiä. Millä nimillä eri käyttötarkoituksiin tarkoitetut palvelut esiintyvät Jätekukon toimialueella?

Aluekeräyspisteet ovat kotitalouksille tarkoitettuja Jätekukon ylläpitämiä, maksullisia sekajätteen keräyspisteitä. Joillakin aluekeräyspisteillä kerätään myös biojätettä.

Kiinteistön sekajätehuolto on mahdollista hoitaa kiinteistöllä olevalla sekajäteastialla, kiinteistöllä tai lähikiinteistöllä olevalla kimppa-astialla tai viemällä kiinteistön sekajäte aluekeräyspisteeseen.

Kun tilaat jätehuoltopalvelua Omakukko-asiointipalvelussa tai asiakaspalvelustamme, saat tietoosi lähimmän aluekeräyspisteesi.

Ekopiste on alueellinen keräyspiste kierrätettäville jätteille. Ekopisteillä kerättäviä kierrätettäviä jätteitä ovat kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset, metalli ja paperi. Ekopisteet ovat maksutta kotitalouksien käytettävissä.

Ekopisteiden sijainnit ja niillä kerättävät jätteet ekopistekohtaisesti löydät osoitteesta www.kierrätys.info.

Kimppa on kahden tai useamman lähikiinteistön yhteisessä käytössä oleva jäteastia. Kimpassa voidaan kerätä pelkästään sekajätettä tai lisäksi myös kierrätettäviä jätteitä, kuten biojätettä, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksia tai metallia.

Lähikiinteistöjä ovat taajamissa samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt, haja-asutusalueella naapurit tai tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt.

Kuopion jätekeskus on isojen jätemateriaalimassojen vastaanotto-, välivarastointi-, jalostus- ja käsittelypaikka. Kuopion jätekeskuksella toimii Jätekukon lisäksi muita kiertotaloutta edistäviä yrityksiä.

Lajitteluasema on Jätekukon ylläpitämä vastaanottopaikka sellaisille jätteille, joita ei voi laittaa kiinteistön jäteastiaan ison kokonsa tai esimerkiksi vaarallisten ominaisuuksiensa vuoksi. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi huonekalut, patjat ja muut isokokoiset jäte-esineet, metalliromu, puujäte, remonttijäte, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet.

Tutustu lajitteluasemiin, vastaanotettavien jätteiden lajitteluohjeisiin sekä maksuihin osoitteessa www.jatekukko.fi/lajitteluasemat.