Yritysten ja yhteisöjen jäteastioiden tyhjennysvälit  

Kunnalliset jätehuoltomääräykset määräävät eri jätejakeille tietyt tyhjennysvälit, joiden mukaan jäteastiat on vähintään tyhjennettävä. Tyhjennysvälejä koskevat määräykset koskevat yhdyskuntajätteitä, kuten sekajätettä, biojätettä ja erikseen kerättäviä pakkausjätteitä.

Jätehuoltomääräykset määrittävät jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja.
 

Jätelaji Pisin tyhjennysväli kesäaikana (viikot 18-40) Pisin tyhjennysväli talviaikana (viikot 41-17)
Sekajäte 2 viikkoa 4 viikkoa
Sekajäte,
joka ei sisällä biojätettä (kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi)
4 viikkoa 4 viikkoa
Biojäte 1 viikkoa 2 viikkoa
Kartonki ja muovi 4 viikkoa 8 viikkoa
Metalli ja lasi 16 viikkoa 16 viikkoa