Millainen on hyvä keräyspaikka?

Keräyspaikan suunnittelu

Kunnalliset jätehuoltomääräykset määrittävät, millainen keräyspaikan tulee olla. Vaatimuksia on mm. keräyspaikan ja ajoväylien kantavuuteen, kulutuksen kestoon ja esteettömyyteen. Oman tai kimppa-astian paikkaa pohtiessa kannattaa jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota keräyspaikkaa koskeviin vaatimuksiin. Myös olemassa olevien keräyspaikkojen on täytettävä jätehuoltomääräysten vaatimukset.

Huomioitavaa

Kiinteistöt, joihin ei päästä jäteautolla, voivat sijoittaa jäteastiansa kiinteistön ulkopuolelle jäteauton reitille, kunhan tästä sovitaan alueen maanomistajan kanssa.