Siististi biokaasulla

Helmikuussa 2020 otimme jätekuljetuksissa käyttöön kuusi biokaasulla kulkevaa jäteautoa. Uudet jäteautot liikennöivät Kuopion keskustaajamassa. Biokaasukäyttöisillä jäteautoilla kerätään sekajätettä sekä hyötyjätteitä. Uusien jäteautojen käyttövoima on biokaasu, jota tuotetaan biohajoavista jätteistä.

Suurin osa kuopiolaisten kotitalouksien jätteistä kerätään jatkossa biokaasusta käyttövoimansa saavilla jäteautoilla. Kaksi kolmasosaa Kuopiossa Jätekukon jätekuljetuksia hoitavista jäteautoista on nyt biokaasuautoja, loput autoista edustavat käyttövoimaltaan dieselkäyttöistä uusimman EURO6 -päästöluokan kalustoa. Biokaasu on uusiutuva polttoaine, jonka liikennekäytöllä on mahdollista vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosentilla verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Lisäksi biokaasukäyttöiset jäteautot jättävät jälkeensä vähemmän lähipäästöjä ja melua.

Olemme tarkastelleet vaihtoehtoisia polttoaineita jo useampi vuosi sitten. Biokaasu nousi teettämässämme polttoaineiden elinkaariarvioinnissa (LCA-analyysi) ympäristövaikutuksiltaan ykköseksi. Jätekuljetusten hankinta rakennettiin niin, että se kannusti tarjoamaan jätekuljetuksia kalustolla, jonka käyttövoimana on joko biokaasu tai biodiesel. Käyttöönotettuja jäteautoja liikennöi Kuopiossa Urbaser. Nykyaikaiset biokaasukuorma-autot toimitti Scania Suomi. Kaasun toimittaja ja jakelija, energiayhtiö Gasum oli merkittävässä roolissa biokaasun käyttöönotossa. Liikennöinti Kuopion alueella mahdollistui Gasumin avattua uuden kaasutankkausaseman Kuopiossa.