Rengasromun hyödyntäminen lisääntyy Itä-Suomessa

ma 6. maaliskuuta 2017 10.42.00

Jätekukko Oy ja Kuusakoski Oy ovat tehneet kaksivuotisen vuokrasopimuksen 5 000 neliömetrin maa-alueesta Kuopion jätekeskuksella. Kierrätysliiketoimintaa harjoittava Kuusakoski aloittaa maaliskuussa rengasterminaali toiminnan jätekeskuksella. Kuusakoski kerää ja jatkojalostaa hyötykäyttöä varten Suomessa käytöstä poistuvat renkaat, kaikkiaan yli 50 000 tonnia vuodessa. Renkaat tuodaan Kuopion jätekeskukselle Kuusakosken kuljettamana Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kainuun alueelta ja määrä on arvioiden mukaan noin 2 500 tonnia vuodessa.

 

Jätekukko ja Kuusakoski ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä erilaisten materiaalien hyödyntämisessä. Alueellinen rengasterminaali ja siellä tehtävät käsittelyt mahdollistavat rengasromun paikallisen hyödyntämisen myös Itä-Suomen alueella.

- Tehokkaan logistiikan ansiosta rengasromu saa uusia alueellisia hyötykäyttökohteita, toteaa Kuusakosken materiaalipäällikkö Thomas Söderström.

 

Leikattuja renkaita hyödynnetään mm. maanrakennuksessa, jossa sillä korvataan neitseellisiä maa-aineksia kuten kalliomursketta ja soraa. Rengastuotteilla on hyvä eristys- ja vedenläpäisykyky, minkä vuoksi ne soveltuvat myös salaojitukseen, routasuojaukseen, meluvalleihin ja kevennysrakenteisiin. Renkaat voidaan lisäksi hyödyntää mm. energiana, uudelleen käyttää pinnoiterenkaina tai niistä voidaan valmistaa räjäytyssuojamattoja.

 

Kuopion jätekeskuksella on viime vuosien ajan tehty merkittäviä investointeja ja muutettu toimintatapoja kiertotalouden edistämiseksi.  Jätemateriaaleja käsitellään, välivarastoidaan ja toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi sekä materiaalina että energiana.  Jätekeskuksella vastaanotettiin viime vuonna yhteensä noin 180 000 tonnia erilaisia jätteitä, joista toimitettiin edelleen hyödynnettäväksi 98 %. Alueella toimii kymmenen yritystä ja lähes 50 henkilöä.

 

Lisätietoja
Jätekukko Oy
Pekka Hyvärinen, käyttöpäällikkö
p. 044 368 0182
pekka.hyvarinen@jatekukko.fi

 

Kuusakoski Oy

Thomas Söderström, materiaalipäällikkö

p. 0207817449

thomas.soderstrom@kuusakoski.com