Jätevesineuvontaa jälleen tarjolla Pohjois-Savossa

ma 16. huhtikuuta 2018 15.03.00


 

Jätekukko Oy:n toteuttama hanke tarjoaa jo seitsemättä vuotta peräkkäin maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa yhdeksän kunnan alueella Pohjois-Savossa. Hanke on Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoittama ja sen tarkoituksena on viedä ajantasaista tietoa jätevesienkäsittelystä ja lainsäädännöstä haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille.

Jätevesineuvontaa annetaan yleisneuvontana puhelimessa, sähköpostilla, yleisötapahtumissa sekä kiinteistökohtaisten neuvontakäyntien avulla. Tänä kesänä kiinteistökohtaista neuvontaa kohdennetaan erityisesti Vesannon, Kuopion, Siilinjärven, Tervon ja Suonenjoen kuntien ranta- ja pohjavesialueille. Mahdollisuuksien puitteissa käyntejä tehdään pyynnöstä myös muihin hanke kuntiin.

Jätevesijärjestelmät tulisi saattaa määräykset täyttävään kuntoon ranta- ja pohjavesialueilla määräaikaan 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla sitovaa määräaikavelvoitetta ei ole. Uudistamisen tarpeeseen ja jätevesijärjestelmän vaadittuun tehokkuuteen vaikuttavat esimerkiksi jo olemassa olevan jätevesijärjestelmän rakennusvuosi ja toimintakunto, kiinteistön varustelutaso, mahdollinen kiinteistönomistajan ikävapautus, alueen vesihuollon toimintasuunnitelmat sekä kunnan rakennus- ja ympäristönsuojelumääräykset. Oman kiinteistön jätevesijärjestelmän uudistamisen tarpeen voi helposti tarkistaa esimerkiksi hankkeen jätevesineuvojalta.

Vuodesta 2012 asti toteutettu hanke on tähän mennessä tavoittanut yhteensä jo yli 8000 ihmistä. Yhteistyökumppanina neuvontatyössä vuoteen 2015 asti toimi myös Pohjois-Savon Martat ry. Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta täältä.