Yhteisöjen Jätekukko

Jätekukko tarjoaa osakaskuntiensa yhteisöille monipuoliset jätehuollon palvelut. Jätelaki sekä kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat myös yhteisöjä liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Näiltä sivuilta löydät tarpeelliset tiedot yhteisön jätehuollon järjestämiseksi.