16.08.2017

Muovipakkausten keräyskokeilu järjestettiin yli 140 asuinhuoneistolle Kuopiossa

Järjestimme alkukesästä muovipakkausten keräyskokeilun yhteensä kolmella kiinteistöllä Kuopiossa; Neulamäessä, Petosella ja Puijonlaaksossa. Kokeilu koski 141 asuinhuoneistoa. Kahden kuukauden kokeilun aikana kerättyjen muovipakkausten laatu oli hyvä, ja kiinteistökohtainen keräys palautteen mukaan toivottu ja odotettu palvelu.

Lajittelu onnistui, laatu oli hyvä

Käytännön valmisteluja muovipakkausten kiinteistökohtaisen keräyksen aloittamista varten on ryhdytty tekemään jo aiemmin tänä vuonna. Isännöitsijöiden kanssa on sovittu keräysastioiden määristä sekä uusia keräysastiatarroja ja lajitteluohjeita on suunniteltu. Kesällä otettiin asukkaat mukaan valmisteluihin keräyskokeilun muodossa.

Malttamattomina halusimme nähdä jo ennakkoon mitä ja kuinka paljon muovipakkausten keräysastioihin tuodaan, joten testattavahan se oli. Saimme kokeilusta arvokasta tietoa muovipakkausten kertymästä ja laadusta, kertoo palvelupäällikkö Piia Moilanen.

Kokeilussa mukana olevien kiinteistöjen jätetilaan toimitettiin kokeilun ajaksi ylimääräiset 660-litraiset keräysastiat, jotka tyhjennettiin kerran viikossa. Yhdeksän viikon aikana muovipakkauksia tuotiin keräykseen yhteensä noin 12 kuutiota. Muovipakkausten lajittelu luonnistui asiakkailta hienosti, sillä kerätyn muovipakkausjätteen laatu oli hyvä.

Viileällä huuhtaisun riitettävä

Kokeilun jälkeen tehdyssä kyselyssä keräyskokeiluun osallistuneet asukkaat mainitsivat haasteiksi tilanahtauden ja muovipakkausten puhdistamisen. Suurin osa asukkaista kertoi keränneensä muovipakkauksia kodissaan erilliseen pussiin, kassiin tai laatikkoon. Lähes 40 % kyselyyn vastanneista kokeiluun osallistuneista sai järjestettyä keräyspaikan keittiön lajitteluvaunuun.

Muovipakkausten puhdistamiseen on olemassa selkeät ohjeet, vinkkaa Moilanen. Hyvin likaisia tai vaikeasti puhdistettavia pakkauksia ei kannata pestä. Jos viileällä vedellä huuhtaisu ei riitä, voi pakkauksen laittaa sekajäteastiaan.

Keräys kiinteistön jätetilaan isoimmissa taajamissa lokakuussa

Kaikki kyselyyn vastanneet pitivät muovipakkausten keräämistä helppona ja kotikiinteistön jätetilaan järjestettyä keräystä tärkeänä. Muovipakkausten keräykseen vastaajia motivoi muun muassa halu kierrättää ja ohjata käyttökelpoista materiaalia hyötykäyttöön, uusien tuotteiden raaka-aineeksi sekä halu vähentää sekajätteen määrää.

Lokakuussa alkava keräys järjestetään jätehuoltomääräyksiin perustuen vähintään 10 000 asukkaan taajamissa eli Kuopion keskeisellä kaupunkialueella sekä Pieksämäen ja Siilinjärven keskustaajamissa. Keräys tulee näillä alueilla vähintään 40 asuinhuoneiston kiinteistöihin.

Pienemmät taloyhtiöt voivat liittyä keräykseen, jos kiinteistö sijaitsee muovipakkausten keräysreitin varrella ja kiinteistön jätehuoltojärjestelyt mahdollistavat joko yhden sekajäteastian muuttamisen muovipakkausten keräystä varten tai erillisen jäteastian sijoittamisen jätetilaan. Muovipakkausten keräys jatkuu tarjoamamme palvelun lisäksi edelleen valtakunnallisissa Rinki-ekopisteissä, selventää Moilanen.