05.04.2017

Kelirikko vaikuttaa jätekuljetuksiinKelirikon aikaiset painorajoitukset vaikuttavat myös jätekuljetuksiin, erityisesti yksityisteillä. Jos tienpitäjä rajoittaa yksityistiellä liikkumista, koskevat painorajoitukset myös jäteautoja, ellei siitä ole toisin kirjallisesti sovittu. Jos jäteauton halutaan liikkuvan painorajoitetulla tiellä myös kelirikkokaudella, tulee tienpitäjän osoittaa erillisellä lisämerkillä lupa kuljetusten suorittamiselle. Jäteauton liikkumisen sallivan Jätekukko-tarran voi tilata veloituksetta Jätekukon palvelunumerosta (017) 3680 152. Toinen vaihtoehto on erillinen painorajoituskylttiin asennettava "Ei koske jäteautoa" lisäkyltti, jonka tienpitäjä itse huolehtii liikennemerkin yhteyteen. Olennaista on kuitenkin muistaa, että vastuu tien kestävyydestä on tienpitäjällä, joten poikkeuksista painorajoitustiellä liikkumisesta tulee aina sopia kirjallisesti.

Astia voidaan siirtää tai tyhjennykset keskeyttää

Kelirikkokaudella jäteastia kannattaa siirtää toiseen paikkaan siten, ettei painorajoitetulle tielle ole tarvetta ajaa. Astian paikan vaihdosta tulee muistaa ilmoittaa Jätekukolle, jotta tieto muutoksesta siirtyy myös jäteautoon. Ellei astian sijaintipaikkaa ole mahdollista muuttaa, eikä painorajoitustielle ole lupaa ajaa, jää astia kelirikkokaudella tyhjentämättä. Turhilta kustannuksilta välttyy, kun muistaa ilmoittaa heti painorajoituskauden alettua paikan vaihdosta tai keskeytyksestä Jätekukon asiakaspalveluun. Myös painorajoituskauden päättyminen on syytä ilmoittaa, jotta astiatyhjennykset lähtevät taas normaalisti käyntiin. Jos saman tien varrella on useita jäteastioita, käy ilmoittaminen kätevimmin tienpitäjän toimesta.