03.05.2019

Jätevesineuvonnan viimeinen kesä

Maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa ehtii vielä hyödyntämään lokakuun loppuun saakka. Jätekukko Oy:n toteuttama hanke tarjoaa haja-asutusalueiden asukkaille neuvontaa puhelimitse, sähköpostilla, tapahtumissa sekä maksuttomilla kiinteistökäynneillä. Neuvonta on puolueetonta ja sen tarkoituksena on antaa apua ja ajantasaista tietoa oman jätevesijärjestelmän tasosta ja kunnostuksen tarpeesta.
 

Jätevesijärjestelmät tulisi saattaa määräykset täyttävään kuntoon ranta- ja pohjavesialueilla määräaikaan 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla sitovaa määräaikavelvoitetta ei ole. Uudistamisen tarpeeseen ja jätevesijärjestelmän vaadittuun tehokkuuteen vaikuttavat esimerkiksi jo olemassa olevan jätevesijärjestelmän rakennusvuosi ja toimintakunto, kiinteistön varustelutaso, mahdollinen kiinteistönomistajan ikävapautus, alueen vesihuollon toimintasuunnitelmat sekä kunnan rakennus- ja ympäristönsuojelumääräykset.

Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään 6.–12.5. Jätevesineuvojan voit tavata Kuopion alatorin Kohtaamossa 8.-9.5 klo 10–17 sekä Siilinjärven kunnantalolla perjantaina 10–18.
 

Hanke on Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoittama ja sen hankekuntiin kuuluvat Kuopio, Siilinjärvi, Rautavaara, Tuusniemi, Kaavi, Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto ja Tervo. Lisätietoa hankkeesta löytyy täältä.

Lisätietoa
Harri Kinnunen - Jätevesineuvoja
044 368 0232
harri.kinnunen@jatekukko.fi
Jätekukko Oy