29.10.2018

Jätevesineuvoja kiersi jälleen Pohjois-Savossa

Jätekukko Oy:n toteuttama hanke tarjosi jo seitsemättä vuotta peräkkäin maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa yhdeksän kunnan alueella. Hanke on Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoittama ja sen tarkoituksena on viedä ajantasaista tietoa jätevesienkäsittelystä ja lainsäädännöstä haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille.

Jätevesineuvontaa tarjottiin yleisneuvontana puhelimessa, sähköpostilla, yleisötapahtumissa sekä kiinteistökohtaisilla neuvontakäynneillä. Tänä vuonna kiinteistökohtaista neuvontaa kohdennettiin erityisesti Vesannon, Siilinjärven, Tervon ja Kuopion kaupungin ranta- ja pohjavesialueille. Neuvoja vieraili pyynnöstä myös muilla alueilla mahdollisuuksien mukaan.  
Jätevesijärjestelmät tulee saattaa määräykset täyttävään kuntoon ranta- ja pohjavesialueilla määräaikaan 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla sitovaa määräaikavelvoitetta ei ole. Uudistamisen tarpeeseen ja jätevesijärjestelmän vaadittuun tehokkuuteen vaikuttavat esimerkiksi jo olemassa olevan jätevesijärjestelmän rakennusvuosi ja toimintakunto, kiinteistön varustelutaso, mahdollinen kiinteistönomistajan ikävapautus, alueen vesihuollon toimintasuunnitelmat sekä kunnan rakennus- ja ympäristönsuojelumääräykset. Oman kiinteistön jätevesijärjestelmän uudistamisen tarpeen voi tarkistaa esimerkiksi hankkeen jätevesineuvojalta tai oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.  

Vuodesta 2012 asti toteutettu hanke on tähän mennessä tavoittanut yhteensä lähes 9000 ihmistä. Neuvontaa on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2019 keväästä alkaen.  

Lisätietoa hankkeesta löytyy täältä


Lisätietoja
Harri Kinnunen – Jätevesineuvoja (31.10.2018 asti)  
044 368 0232  
harri.kinnunen@jatekukko.fi
Jätekukko Oy