28.03.2019

Jaamme biopusseja lajittelun tueksi – tilaa pussit maksutta kotiin

Tarjoamme toimialueemme kotitalouksille mahdollisuuden tilata biojätepusseja maksutta. Tilausmahdollisuus koskee biojätteen erilliskeräyksessä mukana olevia talouksia. Kätevimmin biojätepussipaketin tilaus tapahtuu verkkolomakkeella. Jos verkosta tilaaminen ei ole mahdollista, voi tilauksen tehdä tilauslapulla. Tilauslappu löytyy huhtikuun aikana koteihin jaettavasta Jätekukon Yhteinen juttu -asiakaslehdestä.

TILAA BIOPUSSEJA

 

Sekajätteen seassa ravinteet ja energia hukkaan

Jos biojäte laitetaan sekajäteastiaan, se päätyy Riikinvoiman ekovoimalaitokselle, jossa sekajäte poltetaan. Ekovoimalaitos vastaanottaa päivittäin noin 20 rekka-autollista sekajätettä. Täysiksi rekka-autoiksi muutettuna näistä 7 rekkaa sisältää pelkkää biojätettä. Biojätteen varsinaisessa käsittelyprosessissa, biokaasulaitoksella, talteen saadaan sekä energiaa että ravinteita ja näin hyöty on polttoa laajempi. Ekovoimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä, mutta biojätteen osalta ravinteet menevät siellä hukkaan. Märän biojätteen lämpöarvo poltossa ei myöskään ole erityisen hyvä. Nimenomaan biojätteelle suunniteltu käsittely biokaasulaitoksella on tehokkaampi keino saada biojätteestä energiaa ja kierrätyslannoitteita. Jätekukon muusta toimialueesta poiketen Outokummun alueella erilliskerätty biojäte käsitellään kompostoimalla. Outokummun kaupungin Jyrin käsittelyasemalla kompostoitua biojätettä hyödynnetään pilaantuneiden maiden käsittelyssä ja tämän jälkeen kaatopaikan peittorakenteissa.

 

Näin laitat biojätteen kiertoon helposti

Järjestä sopiva keräysastia

Purkki tiskipöydällä tai keittiön kaapissa riittää pienelle perheelle – isolle ruokakunnalle tarvitaan isompi astia.

Lajittele biojäte

Laita astiaan hedelmien ja vihannesten kuoret, kahvinporot, teepussit, talouspaperit, kukkamulta, kasvit ja ruuantähteet.

Pakkaa ja vie keräykseen

Valuta nesteet viemäriin tai imeytä paperiin. Pakkaa biojäte paperi-, sanomalehti- tai biohajoavaan pussiin ja vie keräysastiaan.

Ravinteet ja energia talteen

Jätekukko kerää ja toimittaa biojätteet edelleen jalostettavaksi energiayhtiö Gasumin Kuopion biokaasulaitokselle. Lopputulos on puhdasta lähienergiaa sekä laadukkaita kierrätyslannoitteita. Kahdesta kilosta biojätettä saa 140 tuntia sähköä ja 2 minuutin lämpimän suihkun.