25.08.2016

Helpotusta biojätteen lajitteluun Elonkorjuujuhlilta

Jätekukko jakaa käytännön vinkkejä ja näyte-erän biopusseja
Jätekukko haluaa helpottaa biojätteen lajittelua kotitalouksissa ja jakaa Elonkorjuujuhlilla näyte-erän biopusseja. Oman biopussinäytteen voi käydä hakemassa Kuopion torilta Jätekukon teltasta palveluneuvojilta. Lisäksi teltassa annetaan kompostointineuvontaa ja näytillä on kolme erilaista kompostoria. Samalla saa parhaimmat käytännön vinkit biojätteen lajitteluun, sillä konstit ovat monet.
– Biojätteen voi kerätä myös paperiseen jauho-, sokeri- tai hiutalepussiin. Ja kyllä näistä nykyisistä tabloid-kokoisista lehdistäkin saa taiteltua mainion biopussin. Taittelemme Elonkorjuujuhlilla biopusseja sanomalehdestä yhdessä kiinnostuneiden kanssa, kertoo Jätekukon palveluneuvoja Eeva.

Lajittelemalla biojäte oikeaan astiaan ja käsittelyyn
Biojätteen sisältämät ravinteet saadaan talteen ja parhaiten hyödynnettyä biojätteen erilliskeräyksen ja kompostoinnin kautta. Biojätteen erilliskeräykseen voi liittyä yksin tai kimpassa naapureiden kanssa. Taloudet keräävät biojätteen biojäteastiaan, jonka jäteauto käy säännöllisesti tyhjentämässä. Biojäte kuljetetaan Kuopion Biotehtaalle ja lopputuloksena saadaan lannoitetta, sähköä ja lämpöä. Biojätteen erilliskeräyksessä mukana olevat ja kompostoivat taloudet ovat oikeutettuja pienempään jätehuollon perusmaksuun. Kompostoinnin etuna on lisäksi omasta kompostorista saatava ravinteikas kompostimulta.

Biojätteen lajittelun merkitys kasvaa entisestään
Biojätettä syntyy vuodessa jopa 40 kiloa jokaiselta suomalaiselta. Jätekukon toimialueelta kerättävä sekajäte hyödynnetään energiana Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa. Sekajätteen joukossa märkä biojäte alentaa jätteen lämpöarvoa heikentäen laitoksen tehoa. Lisäksi biojäte lisää kloorikorroosioriskiä ja sitä kautta laitoksen kunnossapitokustannuksia. Huomioimatta ei pidä myöskään jättää sitä, että polttoprosessissa biojätteen sisältämät ravinteet menetetään.
 

Lisätietoja
Piia Moilanen
palvelupäällikkö
p. 044 368 0152
piia.moilanen@jatekukko.fi