20.05.2016

Ekopisteverkostoon muutoksia kesällä

Jätekukon toimialueella ekopisteverkosto on muuttumassa viime kesänä voimaan tulleen pakkausasetuksen mukaisesti. Tähän asti ekopisteet ovat olleet kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden, kuten Jätekukon, hallinnoimia. Vuoden 2016 alusta lähtien pakkausjätteiden keräyksestä ja kierrätyksestä on vastannut valtakunnallinen toimija Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, jonka vastuulle verkosto on jo osin siirtynyt. Uusi asetus määrää, että tuottajien on kerättävä kuitu-, metalli- ja lasipakkauksia vähintään 1 850 pisteessä ja muovipakkauksia 500 pisteessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osa Jätekukon ekopisteistä on siirtynyt osaksi Rinki-ekopisteverkostoa. Samalla Jätekukon vanhoja, pienempiä ekopisteitä poistuu käytöstä. Rinki-ekopisteverkoston rakentuessa Jätekukko poistaa käytöstä noin 90 ekopistettä. Mikäli yli 500 asukkaan taajamassa on vain yksi Jätekukon ekopiste, se poistetaan vasta korvaavan Rinki-ekopisteen valmistuttua.

Uudet ekopisteet luontevien kulkuyhteyksien varrella

Jatkossa suurin osa Rinki-ekopisteistä tulee sijaitsemaan lähellä arjen toimintoja kuten kauppojen yhteydessä, eli paikoissa joissa liikkuu paljon ihmisiä. Keräyspisteitä on vähemmän, mutta ne ovat suurempia. Ympäristön kuormitusta pyritään näin ollen pienentämään, kun raskaan kaluston kuljetukset ovat mahdollisimman tehokkaita.

Jätekukko täydentää tuottajien verkostoa

Jätekukko täydentää Rinki-ekopisteverkostoa Savo-Pielisen jätelautakunnan päättämän palvelutason mukaisesti. Jätekukko toteuttaa ekopisteverkoston uudistuksen vaiheittain tämän ja ensi vuoden aikana. Ekopisteverkoston valmistuttua toimialueella tulee olemaan yhteensä noin 80 täyden palvelun ekopistettä, joissa kerätään kartonki-, metalli- ja lasipakkauksia sekä mahdollisesti paperia ja tekstiiliä. Muovipakkauksia kerätään noin 15 ekopisteessä.

 

Lista poistuvista ekopisteistä

 

Lisätietoja antavat

Forsman, Teija
Logistiikkapäällikkö
p. 044 368 0173

 

Moilanen, Piia
Palvelupäällikkö
p. 044 368 0152