06.06.2016

Biojätepusseja postitse noin 20 000 talouteen – kokeilussa myös uusi jakelutapa

Jokakesäinen biojätepussien jakelu Jätekukon toimialueen kotitalouksiin alkaa tällä viikolla. Biopussien jakelun tavoite on kannustaa kotitalouksia biojätteen lajitteluun ja vaikuttaa tätä kautta myös energiakäyttöön ohjautuvan sekajätteen laatuun. Postitse toteutettavassa jakelussa ovat mukana Kuopiota ja Siilinjärveä lukuun ottamatta Jätekukon toimialueella biojätteen erilliskeräyksessä mukana olevat kerros- ja rivitalohuoneistot sekä biokimpat.
 


 

Siilinjärvellä kokeillaan verkkotilausta

Kesäkuussa, viikoilla 23 ja 24, biojätepussinsa saavat postitse kuopiolaisia ja siilinjärveläisiä lukuun ottamatta toimialueen muut biojätettä erilliskeräävät taloudet. Uutena kokeiluna siilinjärveläisiä biojätteen erilliskeräyksessä mukana olevia talouksia lähestytään viikon 24 lopusta alkaen postikortilla, jossa on ohjeet biopussien veloituksetonta tilausta varten verkossa. Biojätepussit on tilattava kortin ohjeiden mukaan elokuun loppuun mennessä. Mikäli siilinjärveläisille kokeiluna toteutettava verkkotilaus osoittautuu toimivaksi jakelumalliksi, jakelu voitaneen toteuttaa samalla mallilla jatkossa koko toimialueella.
 

Kohti yhtenäistä biojätteen keräystä

Tavoitteena on, että biojätteen keräys olisi yhteneväinen koko Jätekukon toimialueella. Kevääseen asti käytössä on ollut kahta eri biojäteastiamallia. Kuopiossa biojäteastiat ovat olleet umpinaisia, muissa toimialueen kunnissa kyljistään reiitettyjä. Tänä keväänä myös kuopiolaisten, biojätteen erilliskeräyksessä mukana olevien, taloyhtiöiden biojäteastiat on vaihdettu uusiin, reiällisiin astioihin. Astian kyljissä olevat reiät pitävät astian ilmavana ja biojätteen kuivempana. Ilmavuuden takaamiseksi biojäteastiaan ei enää asenneta sisäsäkkiä, joten biojäte olisi hyvä pakata joko biojätepussiin tai sanomalehdestä taiteltavaan pussiin. Biojätekeräyksen yhtenäistyttyä biojätepussien jakamisen mahdollisuuksia koko toimialueen laajuisesti pohditaan.
 

Faktaa

Jätekukko on jakanut biojätepusseja biojätteen lajittelun tueksi jo vuodesta 2003. Biojätepussien jakelua on vuosien saatossa kokeiltu eri tavoin. Mukaan mahtuu biojätepussien jakelua muun muassa jäteasemilta ja kunnanvirastoista. Vuonna 2015 pienimuotoisissa kokeiluissa biojätepusseja sai hakea lähikaupasta tai omasta jätekatoksesta, jonka pussirullatelineeseen jäteautonkuljettaja niitä kierroksellaan jätti.
 

Lisätietoja

Teija Forsman
logistiikkapäällikkö
p. 044 368 0173
teija.forsman@jatekukko.fi