05.08.2019

Ampiaiset jäteastialla

 

Jäteastioiden luona kannattaa nyt varoa ampiaisia. Jäteastioiden luokse ampiaisia houkuttelevat biojätteet. Varsinkin pakkaamattomat makeat jätteet, kuten marjamäski ja hedelmät, houkuttavat runsaasti pistiäisiä astioihin. Pyydämme pakkaamaan jätteet huolellisesti ennen astiaan laittamista.
 

Ampiaiset voivat vaikeuttaa myös jätteenkuljettajien työtä. Joissakin tilanteissa jäteastia voidaan joutua jättämään tyhjentämättä, mikäli ampiaisia on astiassa tai sen ympärillä runsaasti. Ampiaispesien hävittämisessä kehotamme noudattamaan varovaisuutta, ja tarvittaessa turvautumaan ammattilaisten apuun.