Palvelemme tänään

Juankoski 14–17 14–17 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 13.5.2023 9–14

Juuka 15–17 Suljettu Suljettu 24.12.2024 Suljettu 29.3.2024 Suljettu 13.5.2023 9–14 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu

Kaavi 15–17 Suljettu Suljettu 1.5.2024 Suljettu 3.5.2023 14–18 26.12.2024 Suljettu

Karttula 15–17 Suljettu Suljettu 1.5.2024 Suljettu 13.5.2023 9–14 25.12.2024 Suljettu

Konnevesi 15–17 Suljettu Suljettu 29.3.2024 Suljettu 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu 13.5.2023 9-14

Kuopio 7–20 7–20 7–20 7–20 7–20 Itsepalvelu 7–20 Itsepalvelu 7–20 29.3.2024 Itsepalvelu 7–20 1.4.2024 Itsepalvelu 7–20 1.5.2024 Itsepalvelu 7–20 9.5.2024 Itsepalvelu 7–20 21.6.2024 Itsepalvelu 7–20 6.12.2024 Itsepalvelu 7–20 24.12.2024 Itsepalvelu 7–20 25.12.2024 Itsepalvelu 7–20 26.12.2024 Itsepalvelu 7–20

Lieksa 13–17 13–17 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 13.5.2023 9–14

Maaninka, kiertävä 11.5.2022 15.30–17.30 25.5.2022 15.30–17.30 8.6.2022 15.30–17.30 22.6.2022 15.30–17.30 6.7.2022 15.30–17.30 20.7.2022 15.30–17.30 3.8.2022 15.30–17.30 17.8.2022 15.30–17.30 31.8.2022 15.30–17.30 14.9.2022 15.30–17.30 28.9.2022 15.30–17.30

Nilsiä 14–17 14–17 Suljettu Suljettu 9.5.2024 Suljettu 2.5.2023 12–18 24.12.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu

Nurmes 14–17 14–17 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 13.5.2023 9–14

Outokumpu 13–17 13–17 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 13.5.2023 9–14

Pieksämäki 10–18, itsepalvelu 18–20 10–18, itsepalvelu 18–20 10–17, itsepalvelu 17–20 Itsepalvelu 10–20 29.3.2024 Itsepalvelu 10–20 1.5.2024 Itsepalvelu 10–20 21.6.2024 Itsepalvelu 10–20 6.12.2024 Itsepalvelu 10–20 25.12.2024 Itsepalvelu 10–20 26.12.2023 Suljettu

Rautalampi 15–17 Suljettu Suljettu 1.4.2024 Suljettu 3.5.2023 14–18

Rautavaara 15–17 Suljettu Suljettu 24.12.2024 Suljettu 13.5.2023 9–14

Riistavesi 15–17 Suljettu Suljettu 29.3.2024 Suljettu 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu 13.5.2023 9-14

Siilinjärvi 10–18, itsepalvelu 18–20 10–18, itsepalvelu 18–20 10–17, itsepalvelu 17–20 Itsepalvelu 10–20 Suljettu 1.1.2024 Suljettu 29.3.2024 Itsepalvelu 10–20 1.4.2024 Itsepalvelu 10–20 1.5.2024 Itsepalvelu 10–20 21.6.2024 Itsepalvelu 10–20 6.12.2024 Itsepalvelu 10–20 25.12.2024 Itsepalvelu 10–20

Suonenjoki 13–17 13–17 Suljettu Suljettu 9.5.2024 Suljettu 24.12.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 13.5.2023 9–14

Tervo 15–17 Suljettu Suljettu 24.12.2024 Suljettu 13.5.2023 9–14

Tuusniemi 15–17 Suljettu Suljettu 24.12.2024 Suljettu

Valtimo, kiertävä 4.5.2022 14–18 18.5.2022 14–18 1.6.2022 14–18 15.6.2022 14–18 29.6.2022 14–18 13.7.2022 14–18 27.7.2022 14–18 10.8.2022 14–18 24.8.2022 14–18 7.9.2022 14–18 21.9.2022 14–18 5.10.2022 14–18 19.10.2022 14–18

Vehmersalmi 15–17 Suljettu Suljettu 29.3.2024 Suljettu 21.6.2024 Suljettu 6.12.2024 Suljettu 13.5.2023 9-14

Vesanto 15–17 Suljettu Suljettu 9.5.2024 Suljettu 26.12.2024 Suljettu 13.5.2023 9–14

Biojätteen osuus sekajätteessä on kasvanut – miksi?

Jätekukko tutki sekajätteen koostumusta Kuopion jätekeskuksella syksyllä 2023. Koostumustutkimukset antavat tärkeää tietoa sekajätteen laadusta sekä asukkaiden lajittelusta. Tulosten perusteella sekajätteen lajittelussa on vielä parantamisen varaa.

Sekajätteen ja sen sisältämän biojätteen määrät ovat pienentyneet

Koostumustutkimuksen tulosten perusteella sekajätteestä 37,5 % on biojätettä (painon mukaan). Edellisen kerran sekajätteen koostumusta tarkasteltiin vuonna 2019, jolloin biojätteen prosenttiosuus oli pienempi: 33,3 %. Painoprosenttien mukaan biojätteen osuus sekajätteessä ei siis ole pienentynyt, vaan jopa hieman kasvanut. Biojätteen osuus sekajätteessä korostuu tuloksissa, sillä biojäte on yksi painavimmista jätejakeista.

Todellisuudessa biojätteen kokonaismäärä sekajätteen joukossa on vähentynyt, sillä kerätyn sekajätteen määrä on pienentynyt runsaasti vuosien aikana. Biojätteen lajittelussa ei siis ole tapahtunut heikentymistä. Vuonna 2019 kunnan vastuulle (kotitaloudet sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminta) kuuluvaa sekajätettä kerättiin 26 777 t kg, kun taas vuonna 2022 vastaava määrä oli vain 23 718 t kg. Sekajätteen määrän vähentymistä selittää entistä tehokkaampi pakkausjätteiden keräys ja lajittelu.

Biojäte aiheuttaa haasteita sekajätteessä, sillä se heikentää sekajätteen energia-arvoa. Samalla biojäte jää hyödyntämättä. Jätekukon toimialueelta kerätystä sekajätteestä tuotetaan energiaa Riikinvoiman ekovoimalaitoksella. Biojäte sen sijaan käsitellään Kuopion biokaasulaitoksella, jossa siitä saadaan raaka-ainetta kotimaisiin kierrätyslannoitteisiin ja energiantuotantoon.

Sekajätteen määrät 2019-2022

Puolet sekajätteen biojätteestä on ruokahävikkiä

Syksyn 2023 tutkimuksen perusteella sekajätteessä olevasta biojätteestä puolet on ruokahävikkiä. Ruokahävikki on syömäkelpoista ruokaa, joka on syystä tai toisesta päätynyt roskiin. Kotitaloudet heittävät syömäkelpoista ruokaa pois miljoonien eurojen edestä joka vuosi. Taloudellisten menetysten lisäksi ruokahävikki aiheuttaa turhaa ympäristökuormitusta.

Toisinaan myös niissä kotitalouksissa, joissa tavallisesti biojätteet lajitellaan erikseen, laitetaan ruokahävikkiä sekajätteeseen. Tämä voi johtua muun muassa siitä, ettei vanhaksi mennyttä ruokaa viitsitä ottaa pois rasiasta tai alkuperäisestä pakkauksestaan, jolloin ruoka laitetaan pakkauksineen sekajätteeseen.

Biojätteen lajittelu laajenee

Biojätteen lajittelu (erilliskeräys tai kompostointi) on laajentunut useille tuhansille kotitalouksille viimeisen neljän vuoden aikana (2019: 93 300 kotitaloutta; 2023: 98 400 kotitaloutta). Biojätteen lajittelu laajenee entisestään syyskuussa 2024, kun uusien jätehuoltomääräysten mukaan lajittelu on aloitettava myös kaikissa pientaloissa suurimmissa taajamissa. Muutoksen myötä biojätteen lajitteluun liittyy tuhansia uusia kotitalouksia. Velvoitteen laajeneminen toivon mukaan vähentää sekajätteeseen päätyvän biojätteen määrää entisestään.

Jätekukon toimialueella uusi lajitteluvelvoite koskee Kuopion keskeistä kaupunkialuetta, Pieksämäen kaupunkialuetta sekä Siilinjärven keskustaajamaa ja Toivala-Vuorela-taajamaa.

Lajittelussa on vielä kehitettävää

- Sekajätteeseen päätyvästä jätteestä suuri osa on sellaista, minkä voisi kotona lajitella eri tavalla. Sekajätteen joukossa oli biojätteen lisäksi muun muassa muovipakkauksia, kartonkipakkauksia ja jopa vaarallista jätettä, kertoo Jätekukon ympäristö- ja laatuvastaava sekä koostumustutkimusta johtanut Leena Kumpulainen.

Muovipakkausten keräykseen soveltuvia jätteitä oli sekajätteessä 14,9 % (painon mukaan). Tämä on suuri osuus sekajätteestä ottaen huomioon muovipakkausten keveyden. Yhteenlaskettuna muovia (muovipakkaukset ja muu muovi) oli sekajätteestä 19,4 %. Myös sähkölaitteita (0,4 %) sekä vaarallisia jätteitä (0,7 %) päätyy edelleen sekajätteeseen, vaikka niitä vastaanotetaan kotitalouksilta maksutta lajitteluasemilla sekä kiertävissä keräyksissä.

Lajittelemalla jätteet lajitteluohjeiden mukaisesti, ne saadaan ohjattua oikeaan jatkokäsittelyyn ja kierrätettäväksi. Jätteiden oikeaoppinen lajittelu on tärkeää myös turvallisuussyistä, sillä sähkölaitteet sekä vaaralliset jätteet aiheuttavat vaaratilanteita sekajätteessä.

Sekajätteen koostumus 2023

Sekajätteen koostumus 2023