Millainen on hyvä keräyspaikka?

Keräyspaikan suunnittelu

Jo taloyhtiön jätehuoltoa suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon myös keräyspaikkaa koskevat määräykset ja vaatimukset. Kunnalliset jätehuoltomääräykset määrittävät sen millainen keräyspaikan tulee olla. Vaatimuksia on mm. keräyspaikan ja ajoväylien kantavuuteen ja kulutuksen kestoon sekä esteettömyyteen. Myös olemassa olevien keräyspaikkojen on täytettävä jätehuoltomääräysten vaatimukset.

Lisäpalvelumaksut

Taloyhtiöt sijaitsevat usein tiheästi rakennetuilla alueilla taajamissa. Tällöin saatetaan joutua miettimään tarkkaan minne keräyspaikan pystyy perustamaan. Jos sitä ei saa  sopimaan taloyhtiön omalle maalle, täytyy keräyspaikan perustamiselle toisen maalle olla aina maanomistajan lupa. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset lisäpalvelumaksut, joita astian sijoituksesta voi tulla.

Jätekatos

Jätekatos on määräysten mukaan oltava taajamassa sellaisella keräyspaikalla, jota käyttää vähintään viisi asuntoa tai jolla on vähintään kolme jäteastiaa. Muunlaisille keräyspaikoille sen rakentaminen on vapaaehtoista. Lisätietoa keräyspaikasta ja jätekatoksesta löydät jätehuoltomääräyksistä.