Lietelaskutus


Käsittelymaksun laskutus

Jätekukko ylläpitää keskitettyä jätehuollon asiakasrekisteriä, joka mahdollistaa myös jätevedenpuhdistamolle kuljetettavan saostus- ja umpisäiliölietteen laskutuksen.

Lietesäiliöiden tyhjennykset tilataan suoraan lieteurakoitsijoilta. Tieto lietesäiliöiden tyhjennystapahtumista kulkee rekisteriin pääosin sähköisesti, paikoitellen on käytössä myös paperisia siirtoasiakirjoja.

Kuljetusmaksun laskutus

Osa urakoitsijoista on tehnyt Jätekukon kanssa sopimuksen myös lietekuljetusten laskuttamisesta. Näissä tapauksissa asiakas saa samalla laskulla sekä kuljetus- että käsittelymaksun. Urakoitsijalistalta löydät tiedon, ketkä urakoitsijoista ovat tehneet laskutussopimuksen kanssamme.

Lietelaskut kuukauden välein

Lietelaskutus tapahtuu kuukauden välein. Mikäli samanaikaisesti on lähdössä myös asiakkaan muu jätehuoltolasku, laskutetaan kaikki tapahtumat samalla laskulla.