Haja-asutuksen jätevesineuvonta

Viemäriverkostojen ulkopuolisten kiinteistöjen jätevedet voivat heikosti käsiteltyinä heikentää vesistöjen ja pohjavesien laatua sekä vaarantaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin. Vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymättömän ympärivuotisen asutuksen rehevöittävät ravinnepäästöt vesistöihin ovat asukasta kohden laskettuina noin kuusi kertaa suuremmat kuin verkostoihin liittyneen asutuksen päästöt.

Kun jätevedet puhdistetaan asiallisesti kaikkialla, asuinympäristön ja rantojen hygieeniset haitat vähenevät ja vesien rehevöityminen hidastuu. Jätevesien asiallinen käsittelyjärjestelmä lisää myös kiinteistön arvoa.

Jätekukolla on käynnissä haja-asutusalueiden jätevesineuvontahanke, jonka tarkoituksena on antaa ajankohtaista tietoa lainsäädännöstä ja eri jätevesijärjestelmistä sekä niiden soveltuvuudesta kiinteistölle. Hanke-alueeseen kuuluu Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto, Tervo, Kuopio, Siilinjärvi, Tuusniemi, Kaavi ja Rautavaara.

Jätevesineuvonta on maksutonta ja laitetoimittajista riippumatonta. Neuvontaa annetaan puhelimitse, internetissä, yleisötilaisuuksissa ja kylätapahtumissa sekä kiinteistökohtaisilla neuvontakäynneillä.

Kysy lisää

Kinnunen, Harri

Jätevesineuvoja p. 044 368 0232

Löydä kiinteistöllesi sopiva jätevesiratkaisu!

Kokeile VESIHUOLTOTULKKIa, jonka avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdosta. Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä.

http://www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki

Jätevesineuvontaa seuraavissa tapahtumissa

  • Rakenna ja Asu-messut 24-25.2.2018, Kuopio
  • Kesämarkkinat 27.6.2018, Kaavi
  • Tervo-päivä 29.6.2018, Tervo
  • Kesäkohtaaminen torilla 30.6.2018, Vesanto
  • Mansikkakarnevaalit 14.7.2018, Suonenjoki
  • Huiluuruppeemat 14.7.2018, Maaninka
  • Kanavajuhlat 21.7.2018, Juankoski
  • Sandels-markkinat 11.8.2018, Siilinjärvi
  • Pestuumarkkinat 8.-9.9.2018, Rautalampi