Saostus- ja umpisäiliölietteet

Lietesäiliöiden tyhjennysvelvollisuus

Kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat, että saostussäiliöistä, laitepuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, kun kiinteistöä on vuoden aikana käytetty. Umpisäiliöistä liete on tyhjennettävä tarvittaessa. Lietteet on toimitettava jätevedenpuhdistamolle. Lietteitä on myös mahdollista käsitellä omatoimisesti toiminnan täyttäessä Savo-Pielisen jätelautakunnan kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä määrätyt säädökset.

Tyhjennyksen tilaaminen

Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys tilataan suoraan jätehuoltorekisterissä olevalta urakoitsijalta. Pohjois- Savon ELY-keskuksen ylläpitämässä jätetiedostossa olevat urakoitsijat löydät Tilaa tyhjennys -kohdasta.

Jätevesineuvontaa

Jätekukolla on käynnissä haja-asutusalueiden jätevesineuvontahanke, jonka tarkoituksena on antaa ajankohtaista tietoa lainsäädännöstä ja eri jätevesijärjestelmistä sekä niiden soveltuvuudesta kiinteistölle. Yleistä neuvontaa järjestetään koko Pohjois-Savon alueella, kiinteistökohtaisten neuvontakäyntien painottuessa Jätekukon toimialueen Pohjois-Savon kuntien alueille. Jätevesineuvonta on maksutonta ja laitetoimittajista riippumatonta. 

 

Asiakasrekisteri ja laskutus

Jätekukko ylläpitää jätehuollon asiakasrekisteriä, joka sisältää myös tiedot kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä. Jätevedenpuhdistamolle kuljetettavan saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelymaksut laskutetaan keskitetysti Jätekukon kautta.