Ympäristökouluttajan tuntien jakautuminen


Koulun koko vaikuttaa siihen, kuinka monta ympäristökasvattajan pitämää tuntia koulu saa käytettäväkseen

  • alle 200 oppilasta: 18 tuntia
  •  201–400 oppilasta: 20 tuntia
  •  401–600 oppilasta: 28 tuntia
  •  yli 600 oppilasta: 36 tuntia.

Ympäristökasvattajan pitämät tunnit jakautuvat:

1. opettajille:

  • ympäristötiimille: 3 tuntia
  • koulutuspäivään (esim. VESO): 3 tuntia

2. oppilaille:

  • ympäristöryhmälle: 3 tuntia
  • koko koululle aamunavaus tai muu kummikouluvuoden aloitus yhteisessä tilaisuudessa: 1 tunti
  • teema- tai pajapäivään (pajapäivä on alakouluille valinnainen): 4 tuntia


Ohjelmaan sisältyy yhteensä 14 tuntia + luokkien oppitunnit. Oppitunnit suunnataan koulun valitsemille luokille siten, että yksi ryhmä voi saada korkeintaan yhden oppitunnin tai kaksoistunnin.