Laiterojun jäljillä – opetuksellinen draamapaketti

Laiterojun jäljillä on 5.-6. -luokkalaisille suunnattu kestävän kulutuksen -opetuspaketti, joka pohjaa draaman työtapoihin. Draamakokonaisuus koostuu kolmesta 1,5h kerrasta. Draamaohjelmat ovat suunniteltu siten, että ne soveltuvat myös ryhmille, joille draaman työtavat eivät ole ennestään tuttuja. Myös ohjaajalta ei vaadita draamamenetelmien syvempää tuntemusta, vaan ennemminkin rohkeutta leikkiin, joten luokanopettaja itse voi vetää tunnit luokalleen.
 

Draamaohjelmien sisällöt ovat:

Osa I - jäteongelma
Osa II - elinkaari: kännykkä
Osa III - mitä voimme tehdä elektroniikkajätteen synnyn ehkäisemiseksi

Opetuspaketin ovat suunnitelleet ympäristökasvattajat ja vihreä draama -ohjaajat Heli Konivuori ja Jaana Hiltunen Olvi-Säätiön tuella. Materiaali on kaikkien vapaasti ladattavissa.