Ympäristölupa

Kuopion jätekeskuksen toimintaa ohjaa ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojeluasetuksen mukainen ympäristölupa. Kuopion jätekeskuksen ympäristölupa ISAVI/3051/2014 on myönnetty 16.10.2015.

Jätekukko raportoi jätekeskuksen toiminnasta lupaviranomaisille Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Kuopion kaupungin ympäristöviranomaisille. Jätekukko toimittaa yhteenvedon viranomaisille toiminnasta vuosittain. Raportointi tehdään lupaviranomaisten hyväksymällä tavalla.

Viranomaiset tekevät vuosittain jätekeskuksen määräaikaistarkastuksen, jossa käydään ympäristöluvan mukaiset toiminnot läpi. Viimeisin tarkastus tehtiin 23.10.2018 ja lupaviranomainen totesi Jätekukon toimineen lupaehtojen mukaisesti.