Jätteiden vastaanotto

Kuopion jätekeskukselle vastaanotetaan vuosittain noin 200 000 tonnia jätteitä.

Raskas liikenne: toimi näin

Kun saavut jätekeskukselle, aja vaa’alle ja ilmoittaudu vastaanottoon. Alueelta löytyy kaksi vaakaa ja molemmista on puhelinyhteys vastaanoton vaakahenkilöön. Ilmoita kuorman tiedot ja tarvittaessa kuormantarkastaja katsoo kuorman. Kuorman tyhjentämisen jälkeen, aja vaaka 2 ja anna täytetty siirtoasiakirja vaakahenkilölle.

Jätelain 646/2011 mukaan siirtoasiakirja tulee olla seuraavista jätteistä
•    Rakennus- ja purkujätteestä
•    Hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteistä
•    Pilaantuneista maista
•    Vaarallisista jätteistä

Maksu pankkikortilla, laskua varten avattava asiakkuus

Raskaalla kuljetuskalustolla toimitettavat jätekuormat on mahdollista maksaa myös pankkikortilla. Jos valitset maksutavaksi laskun, on asiakkuus Jätekukon kanssa avattava ennen kuorman toimittamista. Asiakkuus avataan täyttämällä laskutushakemus.

Hakemus kannattaa jättää käsittelyyn hyvissä ajoin ennen kuorman toimittamista. Pyrimme vastaamaan hakemukseen seuraavan arkipäivän aikana. Saat Jätekukolta asiakasnumeron, jota tarvitset asioidessasi kanssamme.

Pienkuormat Pikkukukko lajitteluasemalle

Pienkuormien tuojia palvelee jätekeskusalueella Kuopion Pikkukukko lajitteluasema.

Hiekanerotushiekat

Hiekanerotuskaivojäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jos se sisältää ympäristölle haitallisia aineita kuten esimerkiksi öljyä tai liuottimia tai muita mahdollisia aineita. Raskaan kaluston pesulan tai korjaamon kanssa samassa öljynerotinyhteydessä olevan autopesulan hiekanerotinjäte on vaarallista jätettä. Jäte tulee toimittaa vaarallisen jätteen käsittelyyn.
Pelkästään henkilöautoja/kevyttä kalustoa pestäessä (ei korjaamoa samassa yhteydessä) hiekanerotinjäte on tavanomaista jätettä ja se voidaan toimittaa Jätekukolle Kuopion jätekeskukselle.

Pilaantuneet maa- ja kiviainekset

Pilaantuneita massoja voidaan vastaanottaa ympäristöluvan mukaisesti Kuopion jätekeskukselle. Kuopion jätekeskukselle voidaan ottaa vastaan öljyhiilivedyillä pilaantuneita massoja, lievästi pilaantuneita massoja ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltuja massoja, kun pitoisuudet ovat tiedossa.

Öljyiset massat, joiden pitoisuus on alle 2 500 mg/kg ja pilaantuneet massat, jotka alittavat Vna 214/2007 alemmat ohjearvot, voidaan vastaanottaa loppusijoitusalueelle. Jos pitoisuudet ylittyvät haitta-aineiden osalta, kysy toiminta-ohjeet.

Kuopion jätekeskukselle voidaan vastaanottaa myös öljyvahinkomaita, joiden pitoisuus ei ole tiedossa. Maat vastaanotetaan pilaantuneiden maiden alueelle ja niistä tutkitaan tarvittavat analyysit.

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus

Loppusijoitettava jäte tulee todeta kaatopaikkakelpoiseksi ennen vastaanottoa (Vna 331/2013). Kaatopaikkakelpoisuuden todentamisella pyritään varmistamaan, ettei jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle pitkälläkään aikavälillä.

Jätteistä, joita muodostuu säännöllisesti, tehdään jätteen perusmäärittely ennen ensimmäisen erän hyväksymistä, mutta tämän jälkeen riittää vuosittainen vastaavuustestaus.
Säännöllisesti syntyviä jätteitä voivat olla esim. puhallushiekat, tuhkat ja sakat.

Jätteestä tulee testata vähintään:
•    metallien kokonaispitoisuudet
•    liukoisuusominaisuudet (VNa 331/2013 listauksen mukaisesti)
•    orgaanisen hiilen määrä, TOC
•    pH
•    haponneutralointikapasiteetti, ACN

Muut mahdolliset tutkittavat parametrit tulee määritellä tapauskohtaisesti, jos on oletettavissa että jäte sisältää muita haitta-aineita. Tällaisia voivat olla jätteestä riippuen esimerkiksi PAH- ja PCB-yhdisteet sekä öljyhiilivedyt.

Jos jätteessä ei ole vaarallisia aineita, voidaan testaus tehdä suppealla testauksella. Jätteestä määritetään vain orgaanisen aineksen pitoisuus.

Leena Pulkkinen

Ympäristö- ja laatuvastaava 044 368 0164