Raskaan liikenteen lajitteluohjeet

Lajittelemalla säästät!

Asbesti

Asbesti ja asbestilla saastuneet rakenteet

 • vastaanotetaan erillään muusta jätteestä

Asbesti on vaarallista jätettä. Se poistetaan materiaalien kiertokulusta välittömästi jätekeskuksen loppusijoitusalueelle hautaamalla.


Asfaltti

Puhdas asfalttijäte

 • vastaanotto erillään muusta jätteestä

Raudoitettu asfaltti

 • vastaanotto erillään muusta jätteestä

Asfaltti murskataan ja hyödynnetään maarakentamisessa.


Betoni

Puhtaat betonikappaleet alle 1 m

 • ei saa sisältää muita jätteitä, esim. eristeitä

Puhtaat betonikappaleet 1–5 m

 • ei saa sisältää muita jätteitä, esim. eristeitä

Erityiskappaleet

 • yli 5 m kappaleet
 • eristeiset betonikappaleet

Betonit, tiilet, laatat sekaisin

 • ei saas sisältää muita epäpuhtauksia, esim. säkkejä tai eristeitä

Pulveroitu betoni

 • Toimituksesta sovittava erikseen. Vaaditaan VnA 843/2017 tutkimustodistus soveltuvuudesta maarakennukseen.

Betoni murskataan ja hyödynnetään maarakentamisessa.


Bitumi, kattohuopa

 • vastaanotetaan erillään muusta jätteestä
 • saa sisältää nauloja

Bitumiset laudat ja eristeet vastaanotetaan lajiteltavana jätteenä.


Bitumi toimitetaan asfaltin raaka-aineeksi.


Eristevilla

 • vastaanotetaan erillään muusta jätteestä

Niin sanotut pelti-villa-pelti -elementit vastaanotetaan lajiteltavana jätteenä.


Eristevilloille ei ole hytöykäyttöä, ne loppusijoitetaan.


Kipsi

 • kaikki kipsituotteet, myös märkä kipsi

Laatoitetut ja lasikuitutapetoidut kipsilevyt vastaanotetaan lajiteltavana jätteenä.


Kipsi toimitetaan uuden kipsin raaka-aineeksi.


Lajiteltavat ja hyödynnettävät jätteet (rakennusjäte, talkoolavat)

 • rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, joille ei ole omaa keräystä
 • varastojen ja irtaimistojen siivoukset

Asbesti, kyllästetty puu, muut vaaralliset jätteet, renkaat ja sähkölaitteet tulee toimittaa käsittelyyn erikseen.
Prosessoitujen jätteiden toimituksesta sovittava erikseen.


Lasit

Tasolasi

 • pelkät lasit ilman puukarmeja
 • pöytätasot

Laminaattilasi

 • autojen ja koneiden lasit
 • turvalasit

Hyödynnetään lasin valmistamisessa ja maarakentamisessa.


Loppusijoitettava jäte

 • eristevilla
 • asbesti
 • PVC
 • lasikuitu
 • komposiitti
 • isot kumikappaleet
 • kuolleet eläimet
 • erityisjäte (sopimusasiakkaat)

Kuormien vastaanotosta on sovittava etukäteen. Eri jätteet on toimitettava omina kuorminaan. Hinnat määräytyvät laadun mukaan.


Maa-ainekset

Maat, puhtaat

Vastaanotamme pääsääntöisesti moreenipitoisia maita. Ota yhteyttä ennakkoon, jos kyseessä on suurempi erä.

Maat, roskaiset

 • roskaantuneet maa-ainekset
 • roskaiset hiekoitushiekat
 • vanhat talonpohjat

Maat, sis. kiviä, silttiä, savea tai humusmaata

 

Hiekoistushiekka

 • pysäköintialueilta kerätyt roskattomat hiekoitushiekat

Puhallushiekka

Toimituksesta sovittava erikseen. Vaaditaan VnP 202/2006 kaatopaikkakelpoisuudesta.


Puut

Puujäte, käsittelemätön

 • käsittelemätön puutavara nauloineen
 • kuormalavat
 • lämpökäsitelty puu
 • vähäbetoniset muottilaudat

Naulat tai muut pienet materiaalissa kiinni olevat metallikappaleet eivät haittaa. Ei kyllästettyä puuta. Muita jätteitä 0 %.

Puujäte, käsitelty

 • maalattu ja lakattu puu
 • lastulevy, vaneri, liimapuu
 • parketti, MDF-levy, laminaatti
 • sahanpuru
 • käsittelemätön puu, jos ei erillistä keräystä

Naulat tai muut pienet materiaalissa kiinni olevat metallikappaleet eivät haittaa. Ei kyllästettyä puuta. Muita jätteitä 0 %.

Sahanpuru

 

Kyllästetty puu

 • vastaanotetaan erillään muusta jätteestä

Kyllästetty puu on vaarallista jätettä.


Puut toimitetaan energiahyötykäyttöön.


Seinä- ja välipohjaeriste, puupöly

Seinä- ja välipohjaeriste

 • saa sisältää sammalta, purua, pieniä määriä kviaineksia

Puupöly

 • sahanpurua hienompaa puuainesta

Toimitetaan energiahyötykäyttöön tai hyödynnetään omassa toiminnassa kompostoinnin tukiaineena.


Suuret kappaleet

 • suurikokoiset esineet
 • kaapelikelat
 • työmaakopit
 • teollisuuden muotit