Välivarastointi

Jätekeskus toimii materiaalina hyödynnettävien jätteiden välivarastointipaikkana. Tällaisia jätteitä ovat mm. metalli, lasi, sähkö- ja elektroniikkaromu, kipsilevyt sekä kattohuovat. Jätekeskukselle välivarastoidaan myös sekajätettä, joka toimitetaan Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitokselle hyödynnettäväksi energiana.