Sekajätteen käsittely

Sekajäte, josta on jätteen syntypaikalla lajiteltu biojäte, metalli, lasipakkaukset, kartonkipakkaukset, muovipakkaukset ja paperi, toimitetaan kaukolämmöntuotantoon. Jätekukon toimialueelta kerätään sekajätettä noin 40 000 tonnia vuodessa. Siitä 32 000 tonnia välivarastoidaan jätekeskuksella ennen kuin se toimitetaan Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitokselle. Ekovoimalaitoksella sekajäte murskataan sekä metallit erotellaan ja ohjataan kierrätykseen. Murskattu jäte palaa tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

 

Ekovoimalaitokseen toimitetaan Itä-Suomen alueelta yhteensä 145 000 tonnia sekajätettä. Voimalan vuodessa tuottama sähkö riittää n. 4 300 omakotitalon tarpeisiin ja kaukolämpö n. 10 000 omakotitalon lämmittämiseen.