Loppusijoittaminen

Loppusijoitukseen viedään vain sellaista lajiteltua jätettä, jolle ei ole mitään hyödyntämisvaihtoehtoa. Tällaisia jätteitä ovat mm. rakennusvillat ja asbestit sekä jätteiden prosessoinnissa erotellut hyödyntämiskelvottomat jätejakeet. Loppusijoitukseen päätyy vain muutama prosentti vastaanotetuista jätteistä.